top of page
image001.png

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח משכנתא

בחמש שאלות ותשובות קצרות.

Image by Lea Böhm
 מערכת      28.10.20

1. למה צריך ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא כולל שני סוגים של ביטוחים, ביטוח חיים וביטוח מבנה של הדירה. מטרת ביטוח החיים הינה כיסוי גובה ההלוואה שנלקחה מהבנק וזאת למקרים של מוות בטרום עת של אחד מבני הזוג, אשר לא יאפשר את המשך תשלום החזרי המשכנתא. במקרה זה, חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע. בעת נטילת משכנתא, עריכת ביטוח חיים למשכנתא נדרש כחלק מתנאי ההלוואה. 

2. היכן לרכוש ביטוח משכנתא?

את ביטוח המשכנתא ניתן לרכוש ישירות דרך הבנק או באופן פרטי דרך סוכנות ביטוח. רכישת הביטוח באמצעות סוכנות ביטוח המבצעת השוואה בין מוצרי חברות הביטוח המובילות, משתלמת יותר ללווה מאשר רכישה המתבצעת דרך הבנק וזאת בזכות התעריפים והתנאים העדיפים משמעותית של הפוליסות המוצעות על ידי סוכנות הביטוח.

 

3. מהם הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת המשכנתא?

בעת רכישת פוליסת ביטוח משכנתא נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה נשלם, נגזרת משווי הנכס המבוטח ומהיקף ומתנאי ההלוואה שנלקחה לשם רכישתו, וכן ממאפייניו של הלווה, הכוללים את גילו, את הסטטוס המשפחתי שלו, את מצבו הבריאותי, את מינו והאם הוא מעשן או אינו מעשן. היות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות.

 

4. מה חשוב לבדוק בפוליסת ביטוח משכנתא?

סכום הביטוח בביטוח המשכנתא הינו בגובה יתרת ההלוואה המבוטחת, שטרם נפרעה. לכן, כדאי לוודא שסכום הביטוח תואם את סכום ההחזר שנותר לאורך חיי המשכנתא וכי הוא הולך וקטן ככל שמתקדם פירעון ההלוואה. בדרך זו ניתן להוזיל את דמי הביטוח. לעיתים, ניתן להתאים את השינוי בדמי הביטוח גם לשיטת ההחזר של המשכנתא.​​ 

5. למי מומלץ לרכוש פוליסה לכיסוי משכנתא?

היות והנכס שעבורו נלקחה המשכנתא מהווה עבור הבנק את הערובה היחידה להחזר ההלוואה, ביטוח החיים למשכנתא נדרש על ידי הבנק כחלק מתנאי ההלוואה. משכך, עריכת ביטוח המשכנתא הינה חובה עבור כל מי שרוכש נכס ונוטל משכנתא לצורך מימונו. 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין

bottom of page