top of page

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח מחלות קשות

מדריך מחלות קשות

בחמש שאלות ותשובות קצרות

למה צריך פיצוי כספי בגין מחלות קשות?

מחלות קשות או אירועים רפואיים חמורים עלולים לשנות את החיים ולהעמיד את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי קשה הנגרם עקב אובדן ימי עבודה, צורך ברכישת מכשירים רפואיים, צורך בקבלת טיפולים מיוחדים, הסעות וכדומה. ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה (וזאת בשונה מביטוח בריאות שנועד לכסות טיפולים ושירותים רפואיים שונים במודל של החזר הוצאות) ומסייע בהתמודדות הכלכלית עם העלויות הנלוות אליה. 

01

כיצד בנוי ביטוח מחלות קשות?

ביטוח מחלות קשות כולל רשימת מחלות, הכוללות כיסוי למחלות הנפוצות והקשות ביותר, שגילוי אחת מהן נחשב ל"מקרה ביטוח", בו המבוטח יהיה זכאי לקבלת סכום הביטוח אותו רכש. כל חברת ביטוח יכולה לקבוע את רשימת המחלות המכוסות בפוליסה ומציעות בין 4, ל-10 ול-30 מחלות בפוליסה. סכום הפיצוי שיקבל המבוטח יהיה בהתאם לסכום אותו קבע בעת רכישת הפוליסה; כאשר הסכום המינימאלי הוא 50,000 ₪ והסכום המקסימאלי יכול להגיע בחלק מהפוליסות ל- 700,000 ₪. 

02

 

 

מהם הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת מחלות קשות?

בעת רכישת פוליסת ביטוח מחלות קשות נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה נשלם, נגזרת מסכום הפיצוי שנרכש, גיל המבוטח, מצב בריאות המבוטח, מינו של המבוטח, והאם הוא מעשן או אינו מעשן. היות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות. 

03

 

 

מה חשוב לבדוק בפוליסת ביטוח מחלות קשות?

כאשר בוחנים פוליסות ביטוח מחלות קשות חשוב לבדוק את הסעיפים הבאים. הכיסוי בפוליסה; פוליסות הביטוח נבדלות ביניהן בכמות המחלות המכוסות ובהגדרת המחלות. תקופת הביטוח; הביטוח תקף לתקופה ארוכה וחשוב לבדוק בהגיע איזה גיל מסתיים הכיסוי (לרוב 65 עד 75). בנוסף, קיימות פוליסות בהן תקופת הביטוח מסתיימת לאחר שאירע מקרה ביטוח, ובפוליסות אחרות ניתן יהיה להמשיך את הביטוח באופן מוגבל. תקופת אכשרה; תהא לרוב בת 90 יום עבור מקרה ביטוח ראשון וכ-12 חודשים ממועד האירוע הראשון, בפוליסות בהן ניתן פיצוי למקרה ביטוח נוסף. סכום הביטוח; קיימות פוליסות שאינן מתבטלות בהגיע המבוטח לגיל מסוים, אך הן מפחיתות את סכום הפיצוי הכספי בכל שנה ושנה בשיעור מסוים, עד לסיום הביטוח. לבסוף, חריגים ותנאים מיוחדיםבמרבית הפוליסות קיים חריג, על-פיו אם המבוטח נפטר בתוך 14 עד 30 ימים מהמועד שבו התגלתה מחלה קשה, המוטבים אינם זכאים לפיצוי לפי הפוליסה.

04

 

 

למי מומלץ לרכוש פוליסה לכיסוי מחלות קשות?

ההסתברות ללקות במחלה קשה משתנה בהתאם לסוג המחלה ולמאפיינים אישיים וסביבתיים והעלויות הנלוות למחלה יכולות לנוע בין 100,000 ₪ ל-500,000 ₪. היות ופוליסות מחלות קשות מעניקות פיצוי כספי, הצורך ברכישתה עבורנו ועבור בני משפחתנו הינה תוצאה ישירה של היקף המשאבים הנזילים העומדים לרשותנו. במידה ויש ברשותנו חסכונות או סכומים נזילים משמעותיים העל, לדוגמה בקרן השתלמות או בקופת גמל להשקעה, אזי שנוכל לעשות בהם שימוש במקרה של התגלות מחלה קשה. במידה ואין זה המצב או שנעדיף לעשות שימוש בסכומים אלה למטרות אחרות, משתלם לשלם סכום חודשי נמוך יחסית בכל חודש כרשת הגנה להתמודדות הכלכלית עם מחלה קשה.

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מעד 50% הנחה על ביטוח מחלות קשות

רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא ביטוחי בריאות וחיים

 

bottom of page