logo-croped.png

בדיקת זכאות להוזלת ביטוחים

שלום, אני מיכל, הבוטית של רכסים.

בוא נבדוק יחד אם גם לך מגיעה הוזלה.

זה לוקח פחות מ-45 שניות!

טופס מאובטח ופרטי

הידעת? 1 מכל 3 אנשים בישראל זכאי להוזלה

בתעריפי הביטוח שלו.