top of page

כל מה שרציתם לדעת על... קרנות פנסיה

מדריך פנסיה

בחמש שאלות ותשובות קצרות

חסכון ופנסיה

מה היא קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה בנוסף, הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון, מסוג כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה. קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי ומהווה את המקור המרכזי ליצירת הכנסות בגילאי הפרישה, העומדים כיום על 62 שנים אצל נשים ו-67 שנים אצל גברים.

01

כיצד מופרשים הכספים אל קרן הפנסיה?

עובדים שכירים מפקידים באמצעות המעסיק חלק קטן מתוך השכר, המכונה "תגמולי עובד", לאחת מקרנות הפנסיה. על פי חוק פנסיה חובה השיעור לא ירד מ- 6% ויכול להגיע ל- 7%. במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת המכונה "תגמולי מעביד" (6.5%-7.5% לפי חוק פנסיה חובה), וכן הפקדה של רכיב כספי פיצויים (6%-8.33% לפי חוק פנסיה חובה), סכום אשר מצטבר בקרן והופך לנזיל במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ומשמש כתשלום פיצויי פיטורין. עם כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה לעצמאים בשנת 2017, גם עצמאים מחוייבים בהפרשה לפנסיה, כאשר עד למחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפריש לפנסיה סכום של 4.45% ומעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק חייבים בהפרשה של 12.55% לפנסיה. 

02

 

 

אילו כיסויים ביטוחיים כלולים בקרן הפנסיה?

בנוסף לחיסכון, כוללות קרנות הפנסיה חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים. כיסוי ביטוחי למקרה מוות; המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבה חודשית לכל החיים, כאשר גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה, עד לגיל 21. כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה; עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פנסיית נכות, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן.  

03

 

 

מה חשוב לבדוק בקרן הפנסיה?

הבחירה בקרן הפנסיה היא החלטה מהותית בעלת השלכות עתידיות ארוכות טווח, שתשפיע על היקף הכספים שיעמדו לרשות העמית עד ולאחר הפרישה ממעגל העבודה. בבואנו לבחור קרן פנסיה, עלינו לשים דגש על שלושה מרכיבים עיקריים; מסלול ההשקעה, תשואות הקרן ודמי הניהול הנגבים על ידי הקרן.

מסלולי השקעה; קובע את אפיק ההשקעה בהם ישקיע הגוף הפנסיוני את כספי החיסכון ואת רמת הסיכון המגולמת לעמית, כאשר ניתן לבחור בין מסלול עם סיכון גבוה יותר אך עם סיכוי גדול יותר לתשואה​ גבוהה לבין מסלול סולידי יותר עם סיכוי נמוך יותר לתשואה​ גבוהה. בין אפיקי ההשקעה ניתן למנות מניותאגרות חובאגרות חוב ממשלתיות, נדל"ן, השקעות בחו"ל וכו'. חשוב להתאים את המסלול והכיסוי הביטוחי לצרכי העמית ומצבו בהתחשב במצב אישי, גיל, מין, רמת שכר, מצב משפחתי ורמת החיים אליה הוא שואף. 

 

תשואות; ככל שביצועי הקרן והגוף המנהל יהיו טובים יותר לאורך השנים, וקרן הפנסיה תניב תשואות טובות יותר, כך יעמוד לרשות העמית סכום כסף גדול יותר בעת הפרישה אשר יתורגם לפנסיה גבוהה יותר. מאחר ומדובר בחסכון לטווח ארוך, מומלץ לבחון את מדדי התשואות לאורך זמן ולא לתקופה קצרה.

דמי ניהול; מורכבים מדמי ניהול הנגבים מהפקדות ודמי ניהול הנגבים מהחיסכון​. ישנה תקרת מקסימום לדמי ניהול שניתן לגבות מהחיסכון הפנסיוני כאשר נקבע בחוק כי קרן פנסיה רשאית לגבות עד 6% מההפקדות ובנוסף עד 0.5% מהחיסכון. כחלק מרפורמה שהובילה רשות שוק ההון, ניתן כיום לבחור בקרן פנסיה ברירת מחדל עם שיעור מינימום של 1.49% מההפקדות ו-0.05% מהחיסכון. 

04

 

 

אילו סוגי קרנות פנסיה קיימים?

בעקבות הרפורמות והשינויים בשוק ההון מוצע כיום לציבור מגוון רחב של קרנות פנסיה. הן שכירים והן עצמאים יכולים לבחור את קרן הפנסיה אליה הוא מעוניינים להפריש כספים. בחודש נובמבר 2016 השיק משרד האוצר את רפורמת קרנות פנסיה ברירת מחדל, או בשמן הנוסף, קרנות הפנסיה הנבחרות. קרנות אלה מציעות אלטרנטיבה לקרנות הפנסיה הוותיקות יותר בהציען דמי ניהול נמוכים משמעותית, העומדים כיום עם הרחבת מספר הקרנות החל מאוקטובר 2018 ל-4 קרנות,  על שיעור מינימום של 1.49% מההפקדות ו-0.05% מהחיסכון. 

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מקרן פנסיה בתנאים המובילים בשוק

חסכון ופנסיה
רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא חיסכון והשקעות

 

bottom of page