top of page

הבשורה על פי כחלון: רפורמת הפנסיה החדשה

תחרות גדולה יותר, דמי ניהול נמוכים יותר וזכות בחירה בקרן שתפריש לכם את הפנסיה – רפורמת הפנסיה החדשה של האוצר, בהובלת השר כחלון, היא בשורה של ממש לעובדים ולעצמאיים. קראו כיצד הרפורמה משפיעה עליכם וכיצד תוכלו לחסוך משמעותית בתשלום דמי הניהול שלכם.


עודד נר-גאון | 2.04.2019

דואגים לכיסוי ביטוחי לילדים

הכל החל בנובמבר 2016. משרד האוצר, ברשות דורית סלינגר, מי ששימשה כממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החליט לצאת ברפורמה חדשה. הסיבה: שוק הפנסיה בישראל סבל מריכוזיות יחסית, עם חמישה שחקנים עיקריים שפעלו והתמודדו זה מול זה.


הרפורמה היוותה המשך ישיר לרפורמת בכר, שהפרידה את קרנות הפנסיה והחיסכון מהבנקים, פעולה שסייעה להורדת דמי הניהול בקרנות באופן קבוע ובפעולה זו משרד האוצר יצא בעצם באמירה חד משמעית שעיקרה: אנחנו רוצים שהמחירים ימשיכו לרדת. לפי הודעת האוצר, "הרפורמה צפויה להביא להוזלה בדמי הניהול בשוק הפנסיה כולו, כמו גם לשיפור איכות השירות ולהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני".


כצפוי, חברות הביטוח והמעסיקים התנגדו לרפורמה. על רקע זה, איגוד חברות הביטוח עתר לבג"ץ וטען ש"הרפורמה חורגת באופן קיצוני מתחום הסבירות ופוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית בזכות הקניין, בחופש החוזים ובחופש העיסוק של הגופים המוסדיים, כמו גם של המעסיקים והעובדים". המעסיקים מצדם נהנו עד כה ממצב שבו הם קובעים לעובדים היכן יופקדו כספי הפנסיה, מי ינהל אותם ואיזה סוכן ביטוח יגזור את הקופון על חשבונם.


ואולם, שופטי בית המשפט דחו את העתירה וציינו בהחלטתם, בין היתר, כי המדינה אחראית לדאוג לרווחתם של העובדים בתקופה הפרישה, ולכן בסמכותה של הממונה על שוק ההון לקבוע הוראות אשר יטיבו את מצבם של עובדים.


הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מסרה: "רפורמת קרן ברירת המחדל תביא את בשורת התחרות לכל החוסכים לפנסיה ובפרט לחוסכים הבלתי מאוגדים. המהלך צפוי להוריד את ממוצע דמי הניהול במשק, להגדיל את התחרות בשוק ולהפחית את הריכוזיות".


שר האוצר, משה כחלון ציין כי "מדובר במהפכה בשוק הפנסיה בישראל. לראשונה גם עובדים לא מאוגדים ייהנו באופן אוטומטי מתנאים מצוינים. הרפורמה תגדיל את קצבת הפרישה של העובדים במאות עד אלפי שקלים בחודש. אני קורא לכל העובדים: דאגו לעתידכם והצטרפו לקרנות הזוכות, ההבדל בכיס בגיל הפנסיה יהיה מאוד משמעותי".


והזוכים בפנסיה של כחלון הם...


כבר חודשים שחברת הביטוח הלמן-אלדובי מספרים בקמפיין טלוויזיוני מתוקשר שהפנסיה של כחלון – זה הם. הם צודקים, אבל הם ממש לא לבד. במכרז הראשון שנערך ב-2016 נבחרו שני בתי השקעות שינהלו את קרנות הפנסיה הנבחרות: מיטב דש והלמן אלדובי. כעבור כשנה גדל מספר קרנות הפנסיה המוזלות לארבע ומאותו הרגע גם החוסכים החזקים, שידעו בדיוק מה הם מחפשים בקרן פנסיה, יכלו למצוא קרן פנסיה מוזלת שתתאים להם.


המכרז החדש נערך בשנת 2018, וב- 13.10.18 פורסמו קרנות הפנסיה המוזלות החדשות שזכו במכרז משרד האוצר לשמש כקרנות ברירת מחדל לעובדים. גם הפעם הקריטריון העיקרי במכרז הוא דמי ניהול נמוכים, תוך מתן עדיפות לקרנות פנסיה קטנות על פני הגדולות, כדי לעודד את התחרות במשק.


האם המכרז החדש יכול להפוך את קרנות פנסיה ברירת מחדל לאפשרות המועדפת על כלל החוסכים? המכרז הנוכחי שונה מהמכרז הקודם בכמה נקודות שנועדו להגביר את התחרות: מספר זוכות גדול יותר, חלק מהזוכות מראות תשואות טובות, ונקבעו דמי ניהול גבוהים יותר למשיכת מתחרות חזקות.


בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי נבחרו גם הפעם, אך בדמי ניהול גבוהים יותר והצטרפו אליהם אלטשולר-שחם ופסגות. קרנות פנסיה אלה יהיו קרנות פנסיה ברירת המחדל לשכירים למשך 3 השנים הבאות. אז יערוך משרד האוצר מכרז חדש.


החל מ- 1.11.18, תוכלו לבחור להצטרף לאחת מהקרנות הללו, בדמי ניהול מוזלים המוצגים בטבלה. דמי ניהול אלה יחליפו את דמי הניהול, הנמוכים יותר, שהציעו מיטב-דש והלמן-אלדובי בעת זכייתם הקודמת במכרז.


הנה השוואת קרנות פנסיה מוזלות שזכו במכרז הנוכחי ובמכרז הקודם:

לאחר יותר משנתיים מאז נפתחו קרנות הפנסיה ברירת המחדל הראשונות, נוכל לבדוק מה הייתה השפעתן על שוק הפנסיה, והאם הן השפיעו כפי שרצו וקיוו במשרד האוצר.


הקרנות החדשות נתנו לחוסכים: דמי ניהול נמוכים אל ההפקדות ועל הצבירה, תוך הבטחה שיישמרו ל-10 שנים מיום הזכייה.


דמי הניהול במכרז השני בשנת 2018 היו גבוהים במעט מהמכרז בשנת 2016, אך יחד עם זאת – נמוכים משמעותית ממוצע דמי הניהול בקרנות הוותיקות.


למה קוראים לזה פנסיה ברירת מחדל ולמי זה מתאים?


קרן פנסיה ברירת מחדל מיועדת למי שאין לו קרן פנסיה ולא בחר בקרן פנסיה באופן אקטיבי. הכוונה הייתה להגן על עובדים חלשים שאינם מודעים ומבינים בנושא. לפני מכרזי קרן ברירת מחדל, המעסיק קבע את קרן הפנסיה לעובדיו, לפי נוחותו וטעמיו, ולאו דווקא התאמץ להשיג דמי ניהול נמוכים לעובדיו. רק עובדים עם מודעות גבוהה ונכונות להתאמץ בחרו בקרן פנסיה אחרת או התמקחו על דמי הניהול. קרן פנסיה ברירת מחדל פתוחה גם בפני כל מי שרצונו בכך, גם אם הוא עמית בכל קרן פנסיה אחרת. כל אחד יכול לעבור לקרן פנסיה ברירת מחדל.


החל מחודש מרץ 2019, המעבידים חייבים להפנות את עובדיהם לאחת מקרנות הפנסיה ברירת מחדל או קרן פנסיה שזכתה במכרז פרטי מטעמם. במרץ 2019 מסתיימת תקופת הביניים, בה המעסיקים יכלו להשאיר את עובדיהם בקרנות הפנסיה אליהן הצטרפו לפני רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל. מתאריך זה, המעסיק צריך להעביר עובד שלא בחר בקרן פנסיה באופן אקטיבי, אל קרן פנסיה מוזלת. קרן פנסיה מוזלת היא אחת מקרנות הפנסיה שזכו במכרז משרד האוצר, או קרן פנסיה שזכתה במכרז פרטי שערך המעסיק, לפי הכללים שקבעה רשות שוק ההון.


דמי ניהול מוזלים לעמיתים בעת פרישה לגמלאות. במכרז הנוכחי, אחד התנאים היה דמי ניהול מוזלים לעמיתים הפורשים לגמלאות. כיום דמי הניהול לאחר הפרישה לגמלאות עומדים על המקסימום, שהוא 0.5% מהסכום. המכרז קובע כי דמי הניהול בקרנות הזוכות לעמיתים פורשים לא יעלו על 0.3%. זו ירידה משמעותית.


רווח נטו לעובדים


הקרנות החדשות השפיעו על דמי הניהול והוזילו אותן משמעותית. בנוסף, הן היוו עמדת מיקוח טובה יותר לעובדים מול שאר הקרנות.


למרות היתרונות בקרנות החדשות, לא התממשו השפעות צפויות אחרות כמו הצטרפותם של עמיתים רבים נוספים לקרנות החדשות והמוזלות. אחת הסיבות העיקריות היא הדימוי הנמוך של קרנות הפנסיה המוזלות. המחשבה השולטת היא שמצטרפים אליהן רק מי שאין להם ברירה אחרת. התשואות הנמוכות של קרנות פנסיה ברירת מחדל הקודמות לא תרמו לחיזוק הדימוי שלהן, כי נדמה שהן בחרו בדרך של הוזלת דמי ניהול על חשבון הגדלת התשואות. המכרז הנוכחי נלחם בדימוי הזה על ידי הגדלת מספר הזוכים במכרז והעלאת דמי הניהול כדי למשוך מתחרות חזקות יותר להשתתף בו.


לסיכום, בשנתיים הראשונות לקיומה, רפורמת קרן פנסיה ברירת מחדל החלה מהפכה של ממש בשוק קרנות הפנסיה. יחד עם הוספת שתי קרנות פנסיה ברירת מחדל ובמידה ומשרד האוצר ורשות שוק ההון ימשיכו לשפר את קרנות הפנסיה המוזלות גם במהלך השנים הקרובות, באמצעות בחירת קרנות בעלות תשואה גבוהה, גיוון העמיתים והמענה הביטוחי, סביר להניח שהן ימשכו אליהן גם קהל עמיתים חזק, מבין ובודק שישתכנע כי הן גם קרנות הפנסיה הזולות ביותר וגם הטובות ביותר. בדרך זו יתממשו באופן מלא מטרות הרפורמה.


 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.

מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445 או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית להוזלת דמי הניהול -


Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page