top of page

הרפורמה בפנסיה יוצאת לדרך - אלו המסלולים החדשים והנקודות שכדאי לקחת בחשבון

החל מתחילת 2023 התווספו שני מסלולים חדשים הזמינים לחוסכים לפנסיה. אספנו את הפרטים על המסלולים שנוספו, הסיבות לכך שלקרנות הפנסיה אין אינטרס לשתף את החוסכים בנושא, והטיפים למעבר בין מסלולים וניהול חיסכון פנסיוני נכון להיום.

מאת: מערכת רכסים | 26.01.2023

תמונה: Unsplash


החל מה-1 בינואר 2023, קרנות הפנסיה מחויבות להציע ללקוחות שלהן שני מסלולים חדשים לחיסכון: מסלול פסיבי למעקב אחרי מדדים ומסלול סחיר אשר כולל ניהול של ניירות ערך סחירים, ללא קרנות השקעה פרטיות ובלי דמי ניהול חיצוניים.


מסלולים עוקבים כבר הוצעו על ידי חלק מהגופים, בעיקר מעקב אחרי מדד S&P500, אך החל מ-2023, "הם מחויבים לפתוח מסלול נוסף, שנקרא עוקב מדדים גמיש, שלא עוקב אחר מדד אחד - אלא מציע פיזור גדול יותר ועוקב אחר שלושה מדדים מרכזיים לפחות [מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 15.1.23]. המסלול הסחיר דומה למסלולים קיימים, אך עם נכסים סחירים בלבד. תמהיל ההשקעות בשני המסלולים צפוי להתפרסם עד סוף ינואר. המסלולים אמנם נפתחו באופן רשמי אך הקרנות לא הבליטות את הנושא ולא עדכנו את הלקוחות על קיום המסלולים, כתוצאה מאינטרסים שלהם להשאיר את החוסכים בקרנות הנוכחיות.


הצעת המסלולים החדשים נובעת מרפורמה של רשות שוק ההון שאושר באוגוסט 2022 בכנסת ויישום מסקנותיה של ועדת מומחים בראשון פרופ' ישי יפה בנושא דמי ניהול חיצוניים או 'הוצאות ישירות', שהם דמי ניהול נוספים הנגבים מהחוסכים על ידי הגוף שמנהל עבורם את קרן הפנסיה ומועברים למנהלים חיצוניים של הכספים, כגון קרנות גידור וקרנות אחזקה פרטית.


Top of Formההוצאות הישירות מתווספות לדמי הניהול שמשלמים החוסכים בפנסיה- שמסתכמים בממוצע על 0.18% מהצבירה ו–1.82% מההפקדות החודשיות. כלומר, אלה דמי ניהול נוספים, שמופחתים מהתשואה של קרן הפנסיה".[מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 15.1.23]


המטרה של המסלולים החדשים, אשר כוללים מעקב פסיבי או הימנעות מהכללת נכסים המנוהלים על ידי גופים חיצוניים, היתה לאפשר לחוסכים להימנע מתשלום הוצאות ישירות ולבחור במסלולים פסיביים המוצעים בעלות נמוכה יותר.קרנות הפנסיה מחויבות להציג מהן ההוצאות החיצוניות המקסימליות

סעיף נוסף שהשתנה בעקבות הרפורמה הוא במגבלת המקסימום של הוצאות ישירות שהגופים רשאים לגבות מהחוסכים. עד כה, הסכום הוגבל לשיעור של 0.25% מסך הנכסים המוחזקים על ידי החוסך. "התקרה בוטלה בתחילת השנה, ונקבע שכל גוף יצהיר בתחילת שנה על האחוז המקסימלי שהוא מתכוון לגבות בכל אחד מהמסלולים. הרעיון היה לייצר שקיפות. כך, חוסך שיראה שבקרן שלו נגבות הוצאות ישירות גבוהות במיוחד, יוכל לשקול לעבור מסלול או גוף". [מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 15.1.23].


עם זאת, קרנות הפנסיה מציגות את האחוז המקסימלי שהן קבעו במעמקי אתר האינטרנט שלהן, הנתון אינו אחיד ומשתנה בין המסלולים השונים. חברות כמו הפניקס (0.11%-0.19%) ואלטשולר שחם (0.15%-0.2%) קבעו אחוז מקסימלי נמוך יותר, אך רובן קבעו אחוזים דומים לתקרה הקודמת. חריג לצד השני הוא בית ההשקעות מור הקובע שיעור מקסימלי של 0.4%, כאשר "אחת ההצדקות של מור לתקרה הגבוהה היא שמדובר בגוף צומח, כך שהנכסים שלו צפויים לגדול, וכתוצאה מכך אחוז גבוה יותר יאפשר גמישות. [מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 15.1.23]. חלק מהחברות השאירו את התקרה על שיעור גבוה כדי לשמור על מרווח פעולה, לטענתן.


בנוסף למסלולים ששוק ההון דרש מהקרנות להציע, הרשות אישרה לגופים להציע מסלול קיימות בפנסיה, אשר מושתת על ייעודי הקיימות של האו"ם (SDG) ומסלול סביבתי. מיטב והראל כבר השיקו מסלול קיימות.מסקנת הוועדה: הקרנות הפרטיות לא הציגו תשואות עודפות המצדיקות את העלויות הנוספות לחוסך

על פי מסקנות ועדת יפה שהובילו למסלולים החדשים, ההשקעה של הגופים המוסדיים בקרנות השקעה פרטיות לא הובילה לתשואה עודפת בתקופה שנבחנה על ידי הוועדה. גם אם קרן כלשהי הצליחה לרשום נתונים טובים, לאחר דמי הניהול וההוצאות הישירות – לחוסך נשאר מעט מאוד. עם זאת, חשוב לציין כי דמי הניהול במסלולים הפסיביים אינם שונים מדמי הניהול במסלולים האחרים, מלבד השוני בהוצאות הישירות.


יפה מציין גם כי היישום בשטח היה מעט שונה מהמלצות הוועדה: "המסלול האקטיבי בלי דמי ניהול חיצוניים היה רעיון של רשות שוק ההון, ולא חלק מהמלצות הוועדה. המסלול של קרנות עוקבות מדדים היה אמנם חלק מההמלצות, אבל היישום הוא שונה. המלצנו שרק גופים מוסדיים שמעוניינים לשווק מסלולים כאלה, יציעו אותם — שזה יהיה וולונטרי". [מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 15.1.23].


המלצה נוספת של ועדת יפה היתה שינוי במבנה דמי הניהול, דרך מעבר למחיר ידוע מראש – כולל דמי ניהול והוצאות ישירות. ההמלצה עדיין לא יושמה ונמצאת בדיונים ברשות שוק ההון.במבט קדימה – מי שפורש השנה ייפגע מהירידות בשווקים

על פי הערכות בענף, קרנות הפנסיה איבדו מתחילת 2022 בין 3% במסלולים של חוסכים הקרובים לפרישה, עם חשיפה נמוכה למניות, ועד 7% אצל חוסכים הנמצאים במסלולים עם פרופיל סיכון גבוה יותר. "הסיבה לכך שהירידות בקרנות הפנסיה דרמטיות פחות הן קיומן של אג"ח מיועדות, שמרכיבות 30% מהתיק של החוסך בקרן הפנסיה (שנותנות תשואה מובטחת של 4.86%) ומיתנו את הירידות".[מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 20.10.22]. בביטוחי מנהלים, שם לא קיים מנגנון האג"ח המיועדות, ההערכות הן לתשואה שלילית של 8% מתחילת 2022.


מי שצפוי להיפגע במידה הגדולה ביותר הם מי שמפרש עכשיו. כלומר, לצעירים יש פחות סיבה לדאגה משום שההפסד שלהם הוא רק 'על הנייר' ויש להם עוד שנים רבות להתאוששות. לעומת זאת, מי שהפרישה לו קרובה, צריך להחליט האם הפגיעה שהיתה עד כה ניתנת להכלה" [מתוך דה מרקר ג'ניה וולינסקי 20.10.22].


במקרה כזה אנחנו מדברים על תיק המורכב מ-60% מאג"ח מיועדות, כך שאם ישנה התאוששות, הגמלאי ייהנה ממנה פחות בהשוואה לחוסך לפני פרישה. אחד הפתרונות הוא למשוך רק חלק מהכסף הזמין ולהמיר חלק נוסף לאחר התאוששות בשוק. בכל מקרה, ההמלצה היא להיפגש עם גורם מקצועי בתחום, בעל רשיון מרשות שוק ההון, לפני קבלת החלטות.


הירידות בשוק ההון משפיעות גם על מי שכבר החל לקבל את הקצבה שלו, משום שהפנסיה מתעדכנת באפריל בכל שנה, עבור התוצאות של השנה החולפת ועם הצמדה למדד. כלומר, אם ההצמדה למדד תישאר כפי שמצופה יום, הפגיעה בפנסיה לא תהיה משמעותית.איך משדרגים את החיסכון הכי חשוב בחיים?

אם קראתם פה דברים בכתבה שלא היו מובנים לכם – אתם לא לבד. לרובינו אין מושג מה קורה בקרן הפנסיה שלנו ורובינו גם לא מאמינים שאי פעם נדע וכי מוטב שהמומחים יטפלו בזה במקומנו. אך המציאות שונה בתכלית – אפשר ואף חשוב להבין את החסכון הפנסיוני ויש איפה להתחיל – ריכזנו עבורכם 5 טיפים חשובים לשדרוג החסכון החשוב והמשמעותי ביותר בחייכם:


1. שמרו על יחס ישיר בין סיכוי לסיכון

ברירת המחדל של מסלולי פנסיה (למי שמצטרף לחיסכון פנסיוני מאז 2016) היא מסלול המשתנה לפי גיל ומפחית את רמת הסיכון ככל שמועד הפרישה מתקרב. מסלול זה נובע מתוך הנחה כי ככל שהחוסך צעיר יותר, כך ניתן להשקיע חלק גדול יותר מהתיק הפנסיוני במניות, משום שיש עוד טווח זמן להתאוששות בשווקים עד למועד הפרישה.

מלבד מסלולי ברירת המחדש, ישנם גם מסלולים המשקיעים את השיעור המקסימלי במניות ובצד השני של הסקאלה- מסלול עם השקעה מרבית באג"ח.


איך בוחרים את המסלול המתאים? המומחים בתחום ממליצים למי שנשאר לו עשרות שנים עד הפרישה לבחור במסלול עם חשיפה גדולה למניות ולהפחית את הסיכון במשך הזמן. במסלולים העוקבים אחרי מדדים חשוב לזכור שהם לא מנוטרלי מט"ח כך שהשינוי בשערי החליפין משפיעים עליהם.


2. בדקו התאמה של ביטוחים בקרן הפנסיה לצרכים שלכם

קרן פנסיה כוללת באופן מובנה שני סוגי ביטוחים: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים. לכן, חלק מהתשלום המועבר לקרן הפנסיה מכסה על נכות ושארים. מסלול ברירת המחדל כולל את מקסימום הביטוחים האפשריים (75% נכות ו-100% לשארים), כאשר ישנם שבעה מסלולים נוספים עם טווח של כיסוי ביטוחי. רווקים ורווקות, למשל, יכולים לוותר על ביטוח שארים כל עוד לא חל שינוי בסטטוס שלהם, וכך להגדיל את הקצבה העתידית. גם במקרים בהם יש ביטוח חיים נוסף, ניתן להפחית את ביטוח השארים או לוותר עליו. כדאי לברר עם איש מקצוע את הצרכים שלכם, הצרכים העתידיים שלכם, והכיסוי הביטוחי הנכון באופן מובנה בקרן שלכם.


3. נסו להוזיל את דמי הניהול

תמיד אפשר לנסות להתמקח על דמי הניבול בקרן הפנסיה הנוכחית, אך באופן טבעי, הניסיון יכול להצליח ככל שהסכום הנצבר גדול יותר. בדו"ח השנתי של קרן הפנסיה ניתן לראות את דמי הניהול הממוצעים, מה שמספק דרך קלה להשוואה ונקודת מוצא טובה למיקוח.

כדאי לחשוב גם על תמהיל דמי הניהול – מי שעדיין לא צרר סכום ניכר, ישלם פחות עם ישים דגש על הפחתת דמי הניהול מההפקדה, וההיפך אצל מי שכבר צבר סכומים גדולים לפנסיה.


4. וודאו שכל הכסף הופקד כהלכה

מומלץ (יש שיגידו חובה) לבדוק את הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה כדי לבחון את פירוט ההפקדות שבוצעו במהלך השנה. כדאי לבדוק את עצם ההפקדות ולהשוות אותם לסכומים המצוינים בתלושי השכר, וגם את השכר ממנו המעסיק מפקיד.


5. המשיכו להפקיד גם בין עבודות כדי לשמור על הקרן פעילה

במידת האפשר, חשוב להפקיד סכום כלשהו לקרן הפנסיה גם בתקופה של אבטלה, כדי לשמור את הקרן פעילה. הכיסויים הביטוחיים ממשיכים במשך 5 חודשים לאחר הפסקת העבודה (עם ניכוי עלויות הביטוח מהסכום שנצבר בקרן), אך לאחר מכן, הקרן צפויה להיסגר אם לא מסדירים תשלום באופן ישיר ודואגים להמשך הכיסוי הביטוחי.

חשוב לזכור שכל סכום שמופקד בגיל צעיר מתורגם לקצבה הרבה יותר מאשר סכום זהה שהופקד בגילאים מבוגרים יותר.


בשורה התחתונה: מאחר והפנסיה היא תכנית החסכון המשמעותית והגדולה בחייכם, מומלץ להיוועץ עם יועץ פנסיוני שיעזור לכם לגבש תכנית שמתאימה לכם - לחלומות ולצרכים שלכם. אך לא די בכך - כמו כל דבר בחיים, גם את הפנסיה שלכם כדאי שתלמדו וככל שתעמיקו, תדעו יותר ותרוויחו יותר. זה לא חייב לקרות ביום אחד אבל רצוי מאוד שזה יקרה. לפחות יש לכם עד הפנסיה ללמוד את הנושא 😊.


 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.


מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור תיק הביטוח והפנסיה שלכם -

Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page