top of page

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח בריאות

בחמש שאלות ותשובות קצרות


מאת: מערכת רכסים | 27.01.2021

תמונה: Unsplash
01 מה צריך ביטוח בריאות?


הכיסוי במסגרת מערכת הבריאות הציבורית וקופות החולים מעניק פתרון חלקי וחסר עבור מצבים כגון; השתלות איברים, תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן בסל הבריאות, מחלות קשות וניתוחים וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל. ביטוח בריאות פרטי מאפשר למבוטח שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי, דואג לו בתקופה מורכבת של מצב רפואי ומעניק כיסוי להוצאות הכרוכות בו.02 כיצד בנוי ביטוח בריאות?


ביטוח הבריאות מורכב מ-3 כיסויים נפרדים, אותם ניתן לרכוש ביחד או לחוד. ראשית, כיסוי למימון ניתוחים בארץ או בחו"ל; מאפשר למבוטח לבחור את הרופא שינתח אותו או את בית החולים הפרטי שבו ייערך הניתוח וזאת ללא השתתפות עצמית או בהשתתפות עצמית נמוכה. בנוסף, קיימים כיסויים עבור ההוצאות הנילוות לניתוח וכן כיסוי לניתוחים מחוץ לישראל. שנית, כיסוי למימון תרופות; הכיסוי ניתן עבור תרופות, לרבות מצילות חיים ומאריכות חיים, שאינן כלולות בסל הבריאות. ושלישית, כיסוי למימון השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל; מעניק כיסוי למימון השתלה בארץ או בחו"ל וכולל לרוב, גם כיסוי לטיפול רפואי מיוחד בחו"ל וכיסוי להוצאות ישירות ונלוות עבור טיפולים מיוחדים בחו"ל. לשלושת ביטוחים אלה, ניתן לצרף כיסוי לביטוח אמבולטורי; המספק כיסוי רחב למגוון שירותי רפואה מתקדמים, לטיפולים מונעים, לייעוץ אצל רופאים מומחים ולבדיקות מתקדמות.


03 מהם הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת ביטוח בריאות?

בעת רכישת פוליסת ביטוח בריאות נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה נשלם, נגזרת ממצב בריאותו של המבוטח, גיל המבוטח, מינו של המבוטח, והאם הוא מעשן או אינו מעשן. היות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות.

04 מה חשוב לבדוק בפוליסת ביטוח בריאות?

בבואנו לרכוש ביטוח בריאות עלינו לבחון בתשומת לב את המרכיבים הבאים בפוליסה. רשימת רופאים ומנתחים; כל חברת ביטוח מפרסמת את רשימת הרופאים והמנתחים עימה היא עובדת, אליהם נוכל לפנות במקרה הצורך. איכות הרשימה והתאמה גאוגרפית, הם קריטיים עבור איכות הטיפול הרפואי. תקרות; עבור טיפולים מסויימים, נקבעות תקרות המסמנות את את הסכום המקסימלי אותו תשלם חברת הביטוח עבור אותו הכיסוי. חשוב להשוות בין גובה התקרות בחברות השונות. השתתפות עצמית; בחלק מהכיסויים, קיימת דרישה לתשלום סכום השתתפות עצמית על ידי המבוטח. בידקו את התנאים והסכומים על מנת לוודא שלא תשלמו סכום גבוה מהנדרש. טכנולוגיות רפואיות; בפוליסות בריאות אשר הופקו החל מחודש פברואר 2016 קיים כיסוי המבטיח את התעדכנות הכיסויים בפוליסה לפי התפתחות הרפואה וטכנולוגיות חדשות. כיסוי; את הפוליסה המעניקה כיסוי עבור מימון הניתוחים בארץ או בחו"ל, ניתן לרכוש באמצעות שני כיסויים נפרדים, "משלים שב"ן" - המכסה ניתוחים ורופאים שאינם נכללים במערכת הבריאות הציבורית ו"כיסוי מהשקל הראשון" - המעניק כיסוי בלתי תלוי בשירותים הנתינים על ידי מערכת הבריאות הציבורית.

05. למי מומלץ לרכוש ביטוח בריאות?

ביטוח בריאות נועד לספק מענה לקטסטרופות רפואיות במצבים כגון; השתלות איברים, תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן בסל הבריאות, מחלות קשות וניתוחים וטיפולים מיוחדים בארץ ובחו"ל. היות ומקרים כאלה אינם מקבלים מענה מלא באמצעות הפתרונות שמציעה מערכת הבריאות הציבורית וקופות החולים, במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושירותי הבריאות הנוספים בקופות החולים (שב"ן), התממשות קטסטרופה רפואית עשויה להעמיד את החולה בסכנה בריאותית וכלכלית בניסיון להתמודד עימה. בנוסף לכך, מספק הביטוח מענה לטיפולים משפרי חיים ובהם קיצור תורים להיוועצות עם רופא מומחה וטיפולים מתקדמים. מכאן שביטוח בריאות בישראל הינו מוצר חובה ביטוחי עבור כל בני המשפחה, כאשר היקף הכיסויים הנרכשים ותנאיהם יהיו תוצר של האפשרויות הכלכליות העומדות לרשות המשפחה.האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא ומומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או פיננסי מוסמך עם רישיון. 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.


מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור תיק הביטוח והפנסיה שלכם -

Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page