top of page

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח חיים01

למה צריך ביטוח חיים?

ביטוח חיים (ריסק) מעניק פיצוי כספי לשארים של בעל הפוליסה, בצורת תשלומים חודשיים קבועים או כפיצוי חד פעמי, במקרה בו המבוטח ילך לעולמו לפני סיום תקופת הפוליסה. הפיצוי הכספי נועד לספק למשפחה בסיס כלכלי איתן, אשר יאפשר לה לשמור על אותה רמת חיים שאיפיינה אותם טרם פטירתו של אחד מהמפרנסים. 


02


אילו סוגי ביטוח חיים קיימים?

עד ליום 14.2.2019, ניתן היה לרכוש פוליסות חיים מסוגים שונים. פוליסה מסוג ריסק 1; בה הפרמיה המשלומת משתנה עם הגיל, לפי טבלת התפתחות פרמיה ידועה מראש. פוליסה מסוג ריסק 5; בה עלות הביטוח משתנה פעם בחמש שנים ולא בכל שנה. פוליסת שארים; בה הפיצוי משולם בתשלומים חודשיים ולא באופן חד פעמי. פוליסת מוות מתאונה; המעניקה פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות מתאונה בלבד. פוליסת נכות מתאונה; המעניקה פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות קבועה עקב תאונה. החל מחודש פברואר 2019, בעקבות רפורמה שערך משרד האוצר, הוזלו הפרמיות עבור פוליסות מסוג ריסק 1, מוות מתאונה ונכות מתאונה - כאשר יתר הפוליסות אינן ניתנות יותר לרכישה. 


03


מהם הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת חיים?

בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה נשלם, נגזרת מסכום הפיצוי שנרכש, גיל המבוטח, מצב בריאות המבוטח, מינו של המבוטח, האם הוא בעל עיסוק או תחביב מסוכן והאם הוא מעשן או אינו מעשן. היות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות.


04


איזה סכום עלינו לבטח בפוליסת ביטוח החיים?

בבואנו לרכוש פוליסת ביוח חיים המרכיב העיקרי והחשוב ביותר לבדיקה הוא גובה הפיצוי הנרכש. סכום זה אמור לשקף את הערך הכלכלי אליו נדרש במקרה בוא אחד ממפרנסי המשפחה ילך לעולמו בטרם עת. לצורך  ביצוע ההערכה יש לקחת בחשבון את את גובה ההכנסה המיוצרת על ידי המבוטח ועל ידי בן או בת הזוג, וכן את גיל הילדים ומספרם - כאשר ככל והם קרובים יותר לגיל 21 ולעצמאות כלכלית - כך גובה הכיסוי ירד. ככלל אצבע, ניתן לשקלל עבור גובה הכיסוי מכפלה של 100משכורות ממוצעות או בעמצעות מכפלה של 750,000 ₪ במספר הילדים. למרות כללים אלו, מומלץ להוועץ עם יועץ או משווק פנסיוני מוסמך לצורך קביעת הסכום הסופי הנרכש.


05


למי מומלץ לרכוש ביטוח חיים?

היות ומטרת פוליסת ביטוח חיים, בשונה מפוליסות רבות אחרות, הוא לספק הגנה לשארים של המבוטח ולא למבוטח עצמו, רכישתה של פוליסת חיים מומלצת לכל מי שיש לו שארים - כדוגמת בן או בת זוג וילדים - אשר תלויים בו כלכלית. מקרה של מוות בטרם עת של אחד ממפרנסי המשפחה עלול להותיר את המשפחה במצב כלכלי קשה ולמחסור בהכנסה היכולה לנוע בין1.5 מיליון ל- 2.5 מילון ₪ ומכאן החשיבות הרבה ברכישת כיסוי מתאים. 


 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.


מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור ביטוח החיים -

Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page