top of page

כל מה שרציתם לדעת על קופות גמל ב-5 שאלות ותשובות קצרות

מאת: מערכת רכסים | 15.02.2020

1.

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא אפיק חיסכון לטווח ארוך הזוכה להטבות מס מהמדינה. הקופה מתנהלת כחיסכון לטווח ארוך ומאפשרת השקעה במגוון מסלולי השקעה; מסלול עם חשיפה גבוהה למניות, מסלול עם חשיפה לאגרות חוב צמודות מדד, מסלול ללא מניות, מסלול סולידי שקלי ועוד. הקופה מאפשרת לפצל את הכסף המושקע בין מסלולי השקעה שונים וכן להעבירו בכל עת לקופת גמל חדשה אחרת, תוך שמירה על הוותק מהקופה הקודמת.


2.

למה משמשות קופות הגמל?

קופות גמל משמשות לרוב לחיסכון קצבתי לגיל פרישה. בשנים האחרונות הורחבו השימושים בקופות, לצורך ניהול השקעות של כסף פנוי לכל טווח השקעה. באופן זה, החל מנובמבר 2016 ניתן למשוך את הכספים שנחסכו בקופת גמל להשקעה, בכל גיל ולאו דווקא בגיל פרישה. בקופות גמל נעשה בנוסף שימוש לחיסכון עבור ילדים, עד להגיעם לגיל 18 לפחות, ועבור אוכלוסיית הגיל השלישי, מגילאי 60 ומעלה, המאפשרת חיסכון הוני ונזילות מלאה של הכספים המופקדים בקופה, בתנאי מיסוי ייחודיים עם אפשרויות מגוונות להורשה, או לקבלת הכספים כקצבה פטורה ממס. קופות גמל לחיסכון משמשות גם שכירים, המבקשים להפקיד באופן פרטי על בסיס שכר שאינו מבוטח על ידי מעסיקם בהסדר פנסיוני וכן עצמאים, שאינם מעוניינים להפקיד לקרן פנסיה, אלא לתוכנית ללא כיסוי ביטוחי מפני מוות או אובדן כושר עבודה ולרכוש כיסוי זה בנפרד מהחיסכון.


3.

כיצד עובדת קופת גמל?

קופות הגמל מנוהלות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות במטרה להניב לעמיתים רווחים מקסימיליים. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח או ההפסד על השקעתו בקופה, קרי, תשואתו, ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. שכיר יכול להפקיד עד 7% מהשכר החודשי והמעסיק רשאי להפקיד 7.5% נוספים וכן עוד 8.3% לפיצויים. ברוב המקרים העובדים חוסכים 5% והמעביד מפריש 5% לצד הפרשה לפיצויים בסך 8.3%. חוסך באופן עצמאי, שלא דרך העבודה כשכיר, יכול להפקיד עד 16% מההכנסה החודשית. דמי הניהול המקסימליים בקופת הגמל הם 1.05% מהצבירה ו-4% מההפקדות. קופות הגמל מאפשרות פיצול כספים בין מסלולי השקעה שונים וכן מעבר בכל עת בין קופות שונות, תוך שמירה על הוותק מהקופה הקודמת.


4.

מהן הטבות המס בהשקעה בקופת גמל ומהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

קופות גמל מעניקות הטבות מס לחוסכים באמצעות יכולת המעבר בין מסלולי השקעה וחברות מבלי לשלם מס. בנוסף, אושר בשנת 2012 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, במטרה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט, להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל וליהנות מהאפשרות למשוך את החיסכון בתנאים מועדפים. לאחר גיל 60 ניתן למשוך את הכסף באחת משתי דרכים; כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים, או כמשיכה חד פעמית, בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני"ע. בנוסף, פותח תיקון 190 מסלול הורשה פטור ממס, או פטור חלקית ממס, תלוי בגיל בו נפטר החוסך. תיקון 190 אם כך, פותח אפשרות השקעה אטרקטיבית ביותר לבעלי כסף פנוי שמתקרבים לגיל 60, אך גם לשכירים בעלי הכנסה גבוהה (פעמיים השכר הממוצע במשק ויותר), המעוניינים בפתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך הטווח, מעבר לתקרת ההפקדה של הטבות המס.5.

מה חשוב לבדוק בקופת גמל?

בבחירת קופת גמל להשקעה, חשוב להתמקד ב-4 פרמטרים מרכזיים; איכות ניהול הכספים, המתבטאת בתשואות של קופת הגמל, דמי הניהול, מסלולי ההשקעה האפשריים בקופה ומדד שארפ. תשואות; חשוב לבצע השוואה בין קופות הגמל לפי מדדי התשואות שהן הניבו ולבחור בקופה המאזנת בין תשואות גבוהות לרמת הסיכון הגלומה בהשקעה. מומלץ כי הנתונים הנמדדים יגלמו תקופת זמן של מספר שנים על מנת להחריג השפעות קצרות טווח. דמי ניהול; לדמי הניהול השפעה גדולה על סכום החיסכון שיצטבר לאורך השנים בקופת הגמל. דמי הניהול המקסימליים בקופת הגמל הם 1.05% מהצבירה ו-4% מההפקדות. מסלולי השקעה; מתחלקים לחמש קבוצות; מסלול כללי, מסלול מניות, מסלול אג"ח, מסלול המשלב מניות ואג"ח ומסלול שקליים. חלק מקופות הגמל מאפשרות לבחור מסלולים פאסיביים, בעלי דמי ניהול מוזלים, בהם עת ההשקעה באמצעות קניית מוצרים פיננסיים העוקבים אחר מדדי מניות, ולא מניות ספציפיות. ​מדד שארפ; מודד את רמת הסיכון של נכסי השקעה ביחס לתשואה על ההשקעה, כאשר ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון כך המדד גבוה יותר. כאשר אנו משווים בין קופות גמל שונות עלינו לקחת בחשבון את ארבעת המרכיבים ולאזן בבחירת הקופה ןמסלול ההשקעה, בין קופה שצפויה להניב תשואות גבוהות, על פי נתוני עבר ארוכי טווח, לבין דמי ניהול סבירים ומדד שארפ גבוה - שצפויה להניב לנו את התשואה נטו הגבוהה ביותר מבין הפוליסות הפוטנציאליות.


 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.


מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור התיק הביטוחי שלכם -

Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page