top of page

לסחוט את הלימון מהחיסכון: מבט לשיאני התשואות ודמי הניהול של קרנות הפנסיה ב-2022

מה עשתה קרן הפנסיה שלכם בשנה החולפת? האם אפשר לשפר את דמי הניהול בקרן הנוכחית, או לעבור לקרן אחרת וליהנות מחיסכון משמעותי במצטבר לאורך עשרות שנים? במבט לאחור על שנת 2022, ערכנו השוואה מקיפה של התשואות שהניבו ודמי הניהול שחייבו הקרנות השונות בשוק.

מאת: מערכת רכסים | 09.02.2023

תמונה: Unsplash


הקמת קרנות 'ברירת המחדל', יכולת הבחירה של העובד באשר לקרן הפנסיה שהמעסיק מעביר אליה את ההפרשות והמעבר הקל בין המסלולים והקרנות, הובילו לתחרות בין קרנות הפנסיה בישראל בשנים האחרונות. על מנת לעזור לכם להתכונן ל-2023 ולקבל החלטות מושכלות בכל הנוגע לקרן הפנסיה שלכם, אספנו נתונים המשווים את תשואות הקרנות ב-2022 ואת דמי הניהול שהן מציעות נכון לעכשיו.2022 הייתה שנה של ירידות בקרנות - מי בכל זאת הצליחה לבלוט?

על רקע הירידות בשווקים, גם קרנות הפנסיה רשמו ירידות במהלך 2022. עם זאת, קרנות הפנסיה רשמו תשואות שליליות נמוכות יותר בהשוואה למסלולים אחרים. ההבדלים הגדולים בין הגופים מראים כי אסור לפעול בשיטת "שגר ושכח" כאשר מדובר על אפיק חיסכון משמעותי שישפיע על החיים שלנו למשך שנים רבות. מצד שני, ההמלצה אינה 'לרדוף' אחרי הקרנות שהצליחו לרשום את התשואות הטובה ביותר בשנה מסוימת - ניהול כספי פנסיה דורש ניתוח של מגמות ארוכות טווח, שינויים בשוק ושינויים בצרכי החוסך או החוסכת.


מסלול בני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחת

קרנות פנסיה עד גיל 50, בהן מרוכז היקף הנכסים הגדול ביותר, הן אלו המשקיעים ברמת הסיכון הגבוהה ביותר באופן יחסי לשאר המסלולים.

"מנורה מבטחים מנצחים בשנת 2022. מנורה מבטחים הצליחו ממש בקו הסיום להגיע למקום הראשון, שכן עד חודש נובמבר הראשונים היו הפניקס. הפניקס הגיעו החודש למקום שני עם 1.49%-. הפניקס עדיין מובילים בתשואה לטווחים הארוכים ל-3 שנים עם 20.03 % וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 37.14%." [מתוך פאנדר מיכאל לוי 18.1.23.[


על פי נתוני הקרנות, 'מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2055' רשמה ירידה של 3.99% אחוז במהלך השנה, ואחריה 'פניקס פנסיה לבני 50 ומטה' עם ירידה של 4.43%.


בהמשך הרשימה ניתן למצוא את 'הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה' (ירידה של 4.37%), 'כלל פנסיה מקיפה – בני 50 ומטה' (ירידה של 4.62%), 'מגדל מקפת אישית – מסלול עד גיל 50' (ירידה של 5.18%), 'איילון מיטב פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה' (ירידה של 6.26%) והרחק מאחוריהן, 'אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה', עם ירידה של 9.89%.


בממוצע, קרנות הפנסיה עד גיל 50 רשמו ירידה של 5.54% במהלך 2022.


מסלול בני 50 עד 60 – גם כאן מנורה מובילה בהשוואה של תשואות 2022

קרנות גילאי 50-60 מנהלות היקף נמוך משמעותית עם רמת סיכון בינונית. "מנורה מבטחים כובשים את התשואה המובילה השנה עם 2.9%-. במקום השני נמצאים הפניקס עם 1.13%-. מיטב (1.6%- במהלך דצמבר 2022) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 20% ו-34.53% בהתאמה. [מתוך פאנדר מיכאל לוי 18.1.23].

ממוצע הירידה השנתי במסלול זה עמד על 4.34%.


על פי נתוני הקרנות, אחרי 'מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2040' עם ירידה של 2.9%, נמצאת 'הראל פנסיה ילידי שנות ה-60' עם ירידה של 3.46%, 'הפניקס פנסיה לבני 50 עד 60' עם ירידה של 3.65%, 'כלל פנסיה מקיפה – בני 50 עד 60' עם ירידה של 3.95%, 'מגדל מקפת אישית – מסלול 50 עד 50' עם ירידה של 4.17%, 'איילון מיטב פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60' עם ירידה של 4.64% ושוב הרחק מאוחר, 'אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60' עם ירידה של 7.60%.


מסלול בני 60 ומעלה – מנורה מבטחים מובילה גם כאן

מסלול מעל גיל 60 הוא המסלול הסולידי ביותר, אשר בהתאם גם הציג את התשואה השלילית הנמוכה מבין המסלולים השונים. "מנורה מבטחים ומבטיחים לעצמם את המקום הראשון לשנת 2022 גם במסלול זה, ללא ספק הישג מכובד. מנורה מבטחים מובילים בתשואה בחתכי הזמן 3 ו-5 שנים עם 15.66% ו-28.95% בהתאמה." [מתוך פאנדר מיכאל לוי 18.1.23].


בממוצע, קרנות הפנסיה במסלול זה רשמו ירידה של 2.55% במהלך 2022.


על פי דוחות הקרנות, 'מנורה מבטחים מסלול יעד לפרישה 2030' רשמה ירידה של 1.22% במהלך השנה. אחריה הגיעו 'כלל פנסיה מקיפה – בני 60 ומעלה' עם ירידה של 2.33%, 'הפניקס פנסיה לבני 60 ומעלה' עם ירידה של 2.48%, 'אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה' עם ירידה של 2.8%, 'איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה' עם ירידה של 2.9% ו-'מגדל מקפת אישית – מסלול מכל גיל 60' עם ירידה של 3.11%. כפי שניתן לראות, ההפרשים בין הקרנות הרבה פחות גדולים בהשוואה להבדלים במסלולים האחרים.דמי הניהול במגמת ירידה, שווה לעבוד אצל מעסיק גדול


חלק חשוב לא פחות מהתשואות, אשר משפיע רבות על התשואה נטו עד לגיל הפרישה, הוא דמי הניהול. אחד המהלכים שהשפיעו על דמי הניהול בשנים האחרונות הוא הקמת קרנות 'ברירת מחדל', אשר התחייבו לדמי ניהול מקסימליים לתקופה של 10 שנים לפחות. ב-2016 הוגדרו שתי קרנות ברירת מחדל (מיטב דש והלמן אלדובי) וב-2018 (ועד 2021), הצטרפו אליהן גם קרנות של פסגות ואלטשולר שחם.


שיעור דמי הניהול המקסימליים אליהם התחייבו הקרנות:

● הלמן אלדובי 0.05% מהצבירה, 1.49% מההפקדות עד 2018, ו-0.1% מהצבירה ו-1.49% מההפקדות למצטרפים בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021.

● למצטרפים למיטב דש בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021 – 0.05% מהצבירה, 2.49% מההפקדות.

● למצטרפים לאלטשולר שחם בין נובמבר 2018 לאוקטובר 2021- 0.1% מהצבירה, 1.49% מההפקדות.

● למצטרפים לקרן ברירת מחדל של פסגות – 0.0905% מהצבירה, 1.68% מההפקדות.


הקרנות שנבחרות בתור קרנות נבחרות החל מנובמבר 2021 (ועד 2024) הן אלטשולר שחם, מיטב, אינפיניטי ומור. בדומה לעבר, הקרנות התחייבו לדמי ניהול שיישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות. שיעור דמי הניהול המקסימליים של ארבע קרנות הפנסיה הנבחרות – 0.22% מהצבירה, 1% מההפקדות.


כאשר משווים את דמי הניהול הממוצעים שהעובדים בישראל משלמים, רואים גם ב-2022 שהכי כדאי להיות עובד של אחד מהמעסיקים הגדולים במשק, אשר משיגים את התנאים הטובים ביותר עבור לקוחותיהם.


"כך למשל, בקרן של הראל הפערים עומדים על 1.02% מההפקדות אל מול 1.75% מההפקדות, יותר מ-40% לטובת המעסיקים הגדולים. כאשר מתרגמים את הפערים האלו לכסף, לדוגמה בהפקדה חודשית של אלף שקל, מדובר על תשלום דמי ניהול של 10.2 שקל במעסיקים הגדולים לעומת 17.5 שקל בכלל הקרן." [מתוך גלובס רועי ויינברגר 21.9.23].

במגדל, למשל, "משלמים בממוצע עובדי המעסיקים הגדולים 1.55% מההפקדה החודשית, בעוד הממוצע של כל העמיתים עומד על 1.9%. בכלל ביטוח הפערים האלו גדלים מ-1.05% ל-1.72%, פער של כ-40%. שונה בתחום הזה היא מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה בישראל עם נתח שוק של יותר מ-26% מההפקדות, שם דווקא המעסיקים הגדולים משלמים יותר מאשר כלל העמיתים - 2.38% לעומת 1.89%." [מתוך גלובס רועי ויינברגר 21.9.23].


גם בדמי הניהול מהצבירה ישנו פער משמעותי. "במנורה מבטחים שילמו אשתקד עובדים של 5 המעסיקים הגדולים 0.07% בממוצע מהצבירה, בעוד דמי הניהול הממוצעים עבור כל עמיתי הקרן עמד על 0.17%, , כלומר פי 1.5." [מתוך גלובס רועי ויינברגר 21.9.23]. אצל הפניקס הפער היה בין 0.12% עבור עובדי המעסיקים הגדולים ל-0.2% עבור כלל העמיתים בקרן.


עם זאת, המגמה הכללית של דמי הניהול נמצאת בירידה בשנים האחרונות. בשנת 2021, דמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה החדשות עמדו על 1.82% מההפקדה ועל 0.18% מהצבירה, בהשוואה ל-1.95% מההפקדה ו-0.19% מהצבירה. כאשר הולכים יותר אחורה, הפער בולט אף יותר – ב-2017 עמדו דמי הניהול הממוצעים על 2.51% מההפקדה ו-0.25% מהצבירה.


גם במוצרי חיסכון ארוכי טווח אחרים נרשמה ירידה בדמי הניהול – בביטוחי מנהלים ירדו דמי הניבול מההפקדה החודשית מ-2.37% ל-2.3% בממוצע, זאת כאשר דמי הניהול מהצבירות עלו מ-0.86% ל-0.89% מ-2020 ל-2021. בקופות הגמל דמי הניהול מההפקדות ירדו משמעותית, מ-0.25% ב-2020 ל-0.1% ב-2021, לצד ירידה קלה בדמי ניהול מצבירה – מ-0.57% ל-0.56%.


בשורה התחתונה: חוכמת הבדיעבד לא באמת יכולה לנבא את העתיד לבוא, אבל אולי המסר החשוב ביותר מכל המספרים שקראתם כאן הוא שכאשר כל עשירית (ומאית) אחוז יכולה להשפיע במידה רבה על הקצבה שתתקבל במועד הפרישה בטווח של עשרות שנים, חשוב לעקוב אחרי דמי הניהול של האפיקים הפנסיוניים שלנו, ולהפיק את המקסימום מהחיסכון שלנו. בדיקה שנתית של מכלול התנאים והמסלולים יכולה לעשות סדר במספרים ולהגדיל את החסכון החשוב בחייכם.


שריינו עוד היום שיחת ייעוץ טלפונית / וואטסאפ ללא עלות עם סוכן פנסיוני של רכסים, במסגרתה נרכז עבורכם נתונים אודות התיק הפנסיוני והפיננסי שלכם ונבצע הערכה וניתוח נתונים. למידע נוסף צרו איתנו קשר:


 

מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור תיק הביטוח והפנסיה שלכם -

Comentarios


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page