top of page

שוד הבנקים הגדול: 600 מיליארדי השקלים שמפרנסים את הבנקים ולמה אנחנו לא רואים מהם שקל?

מיליארדי השקלים של הציבור הישראלי (כן כן– גם שלך) מממנים את הבנקים ואת משכורות הבכירים, אבל בפועל החסכונות שלנו נהנים מריביות אפסיות. החדשות הטובות הן שיש לא מעט אלטרנטיבות לפק"מים ולחשבונות העו"ש בבנקים. בכתבה הזו נדון בניהול תיק השקעות כאפיק אלטרנטיבי לניהול הכספים בבנקים.

מאת: מערכת רכסים | 3.7.2019

כ-280 מיליארד שקלים מכספי הציבור יושבים בחשבונות העו"ש ומתווספים ל- 386 מיליארד שקלים נוספים, המנוהלים בפיקדונות קצרי טווח בבנקים. מדובר בגידול של 130% בחמש השנים האחרונות בלבד. בעשור האחרון זינק היקף הכספים בחשבון העו"ש פי שש וגדל מ 45.5 מיליארד שקל בלבד בשנת 2008 לכמעט 280 מיליארד שקל כיום.

בשורה התחתונה, אם לפני עשור היקף הכספים בחשבון העו"ש היווה פחות מ-2.5% מנכסי הציבור, כיום הוא כבר מהווה כמעט 8% מהנכסים. 8% מנכסי הציבור שלא צוברים שום תשואה. זה נתון בלתי נתפס.


מדהים לחשוב שרק לפני עשור היינו יכולים לקבל על הכסף שלנו ריבית שנשקה למספר דו ספרתי. והיום? 0.1% נחשב טוב. 0.2% - 0.3%? זו כבר ריבית השמורה לפיקדונות עתירי ממון או לפיקדונות ארוכי טווח.


תמונת המצב עגומה פעמיים – גם כי הבנקים לא מספקים פתרון ראוי לכסף שלנו וגם כי מדובר פה בניצול של ממש – הרי הבנקים עושים הון על הכסף שלנו שיושב בחשבונות באמצעות גביית תשלומי ריבית. הון! ומה אנחנו מקבלים בתמורה? כלום בריבוע.


הריבית האפסית ששוררת בעולם ובישראל זה למעלה מעשור הפכה את הפיקדונות לאפיק לא אטרקטיבי, המניב תשואה זניחה בלבד, והובילה רבים לחפש אחר פתרונות אלטרנטיביים לניהול הכספים ולהשאת תשואה. אחד מהפתרונות האלה הוא ניהול תיק השקעות.


מהם דמי הניהול שמשלמים על ניהול תיק השקעות? מה המינימום הדרוש לניהול תיק השקעות? ומה ההבדל בין ניהול תיקים לבין השקעה בקרנות נאמנות? כל מה שרציתם לדעת על ניהול תיק השקעות בכתבה שלפניכם.


אז... מהו ניהול תיק השקעות?


ניהול תיק השקעות הוא שירות מקצועי הניתן באמצעות מנהלי השקעות בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, אשר מנהלים עבור הלקוח, בחשבון הבנק של הלקוח, תיק ניירות ערך המורכב ממניות ואגרות חוב. תפקיד מנהלי ההשקעות הוא להניב עבור הלקוח את התשואה המקסימלית עבור הכסף שהופקד בחשבון הבנק המיועד להשקעה וזאת בהתאם למדיניות ההשקעה וגבולות הגיזרה שנקבעו יחד עם הלקוח. בתמורה לשירות זה, נגבים מהלקוח דמי ניהול הנקבעים כשיעור מערך תיק ההשקעות.


עבור מי נועד שירות של ניהול תיק השקעות?


שירות ניהול תיקי השקעות נועד הן עבור לקוחות פרטיים והן עבור חברות וארגונים כחלופה לאפיקי השקעה קיימים אחרים, כדוגמת תוכניות החיסכון והפיקדונות בבנקים, המניבים בשנים האחרונות ריביות אפסיות.


כמה כסף נזיל צריך בשביל לבנות ולנהל תיק השקעות? תלוי באפיק ובבית ההשקעות. בבתי השקעות קטנים ניתן לפתוח תיק השקעות עם סכום של 100-200 אלף שקל, וזאת לעומת בתי השקעות גדולים הדורשים סף מינימלי של לפחות 250-300 אלף שקל.


יחד עם זאת, ניתן לפתוח תיק השקעות בסכומים קטנים הרבה יותר (50 אלף ₪ ומעלה) גם בחברות הגדולות, באפיק השקעה ספציפי המבוסס על קרנות נאמנות.


כיצד עובד ניהול תיק ההשקעות?


תיק ההשקעות של הלקוח מנוהל על ידי מנהל ההשקעות, בחשבון בנק המצוי בבעלות הלקוח, אליו מופקדים הכספים המיועדים להשקעה. חשבון הבנק רשום על שם הלקוח ובאפשרותו לבחור את החברה ואת סניף הבנק כרצונו. עם בחירת מנהל ההשקעות, נחתם בין הצדדים הסכם ומוענק למנהל ההשקעות ייפוי כוח המאפשר לו לבצע בשם הלקוח פעולות קנייה ומכירה בלבד, של ניירות ערך בתיק ההשקעות. לאחר החתימה על ההסכם נקבעת, בשיתוף עם הלקוח ובהתאם לצרכיו הפיננסים, מדיניות ההשקעות - הקובעת בין היתר את אסטרטגיית ההשקעה לטווח ארוך או קצר, את אופן פיזור ההשקעות ואת הרכב אפיקי ההשקעה.


כמה יעלה לכם לנהל תיק השקעות?


ניהול תיק ההשקעות מאפשר גמישות מלאה בביצוע התאמות ושינויים בהתאם לתנאי השווקים. בתמורה לשירותי ניהול הכספים, נגבים מהלקוח דמי ניהול, כאשר ככלל - ככל ששווי התיק המנוהל גדול יותר - כך שיעור דמי הניהול יורד. לאורך תקופת ניהול הכספים, נהנה הלקוח משקיפות מלאה, באמצעות גישה שוטפת לחשבונו באמצעות אתרי האינטרנט של הבנק ושל חברת ניהול ההשקעות, וכן באמצעות קבלת דיווח רבעוני על מצב התיק.


גופים מוסדיים וארגונים, החולשים על רוב הכסף המנוהל בתיקי השקעות (כ-300 מיליארד שקל סה"כ), משלמים לרוב דמי ניהול נמוכים. לעומתם, אנשים פרטיים שמנהלים תיקי השקעות משלמים דמי ניהול גבוהים יחסית - עד 1.5%, כשהממוצע הוא סביב ה-1%.


על ניהול תיק של קרנות נאמנות תשלמו קצת פחות – בין 0.3% - 0.7%, בהתאם לגודל התיק. גם כאן, ככל שהתיק גדל, כך דמי הניהול ירדו.


מהם הקווים המנחים בבניית תיק ההשקעות?


תיקי ההשקעות בנויים לרוב מקרנות סל, קרנות נאמנות ולעיתים גם ממניות ואגרות חוב. התמהיל קשור ברמת הסיכון שאתם מעוניינים בו ובהתאם לזה גם גובה התשואה. למשל: תיק ובו אחוז מניות גבוה (נאמר 50%) יוגדר כתיק ברמת סיכון גבוהה, כך שקיים סיכוי גבוה שהתיק יפסיד מערכו, אך באותה המידה גם שיניב תשואה גבוהה יחסית לתיק שמכיל 10% מניות.

כאשר מגבשים את מדיניות ההשקעה אשר תנחה את פעולותיו של מנהל ההשקעות, יש לקחת בחשבון מספר גורמים, לרבות; מטרת ההשקעה, מצבו הפיננסי של הלקוח, אופק ההשקעה מבחינת הזמן המשוער שבו הכסף יהיה חופשי להשקעות ורמת החשיפה הרצויה לסיכון. מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי, במידת הצורך, בכל עת. על אף שמדיניות ההשקעות הינה אישית ומותאמת לצרכיו של כל לקוח - ניתן לשרטט שלושה עקרונות מנחים לקביעת מדיניות השקעה אחראית:


ראשית, על ניהול התיק להתבצע בראייה תהליכית ארוכת טווח, המתמקדת באיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות והחזקתן באופן רצוף עד למיצוי הפוטנציאל שלהן, תוך החרגת התנודתיות קצרת הטווח המאפיינת את השווקים.


שנית, פיזור השקעות רחב מאפשר להקטין את הסיכון והתלות בתנודתיות של סקטורים מסוימים, ומרחיבה את מגוון אפשרויות ההשקעה.​


שלישית, התמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה, מאפשרת להקטין את הסיכון הטמון בהשקעות בחברות כאמור, ומגדילה את מידת הנזילות של התיק.


בשורה תחתונה: יש לבחון את התשואות על פני תקופת זמן ארוכת טווח.


מהם העקרונות המנחים בבחירת מנהל תיק השקעות?


יש כיום כ-150 חברות בתחום שמתמחות בניהול תיקי השקעות וכ-1,000 מנהלי תיקים מורשים ובעלי רישיון. ראשית כל ומעל הכל – בדקו שהגוף שאתם עובדים מולו הוא גוף מוסדר ובעל רישיון. יש לא מעט אנשים שתחום הפיננסים קרוב אליהם ואולי הם גם מבינים בניהול תיקי השקעות, אבל קרוב לוודאי שאין להם את ההכשרה המספקת לטפל בפיזור סיכונים, פיזור השקעות, בחינת השקעות וקבלת החלטות. אחרי הבדיקה הזו, עליכם לקבל החלטה אם אתם הולכים על בית השקעות גדול, בית השקעות קטן או על ברוקר שיתאים לכם את בית ההשקעות הנכון ביותר עבורכם.


בבתי השקעות גדולים סף הכניסה גדול יותר, אתם עשויים אף לשלם עמלת ניהול גבוהה יותר וגם השירות שתקבלו הוא לא שירות צמוד ואישי. אז מה בכל זאת היתרונות של בתי השקעות גדולים? ההיכרות עם מוצרים פיננסיים רבים, היכולת לנתח נתונים ולבנות את תיק ההשקעות האופטימלי ביותר, לתפיסתם לפחות.


לעומתם, בתי ההשקעות הקטנים יתנו לכם שירות אישי וצמוד (יתרון חשוב למי שרוצה להיות עם היד על הדופק בכל הקשור למה שקורה אצלו בתיק), יבקשו עמלות נמוכות יחסית, אבל בחלק גדול מהמקרים לא תהיה להם את יכולות האנליזה שיש לחברות הגדולות.


האפשרות השלישית שעומדת בפניכם היא לגשת לברוקר, גוף אובייקטיבי חיצוני שיתאים לכם את בית ההשקעות הנכון ביותר עבורכם, בהתאם לפרמטרים רבים הקשורים גם לצרכים שלכם וגם לאופי בית ההשקעות ולתוצאות שהוא סיפק ללקוחותיו בשנים קודמות. אם זה נשמע לכם כמו פתרון טוב אבל יקר יותר – אז לא. העמלות שתשלמו במקרה כזה של עבודה מול אגריגטור לא יהיו גבוהות יותר מאשר התקשרות ישירה מול בית השקעות.


נאמר לסיום שרכסים סוכנות לביטוח משמשת כברוקר לקהל פרטי ומוסדי המבקש למצוא את הגוף המתאים ביותר לניהול כספו. רוצים לשמוע עוד על ניהול תיק השקעות? דברו איתנו.


שורה תחתונה


הריבית האפסית ששוררת בעולם ובישראל זה למעלה מעשור הפכה את הפיקדונות בבנקים לאפיק לא אטרקטיבי, אשר בפועל רק שומר על ערך הכסף, ומניב תשואה זניחה בלבד. לעומת הפיקדונות, אחזקת הכספים בחשבונות העו"ש בבנקים אינה מניבה כל תשואה כלל. לכן, מומלץ לכל מי שמחזיק בכספים באפיקים אלה לחפש אחר אפיק ניהול והשקעה אלטרנטיבי כדוגמת ניהול תיקי ההשקעות בהם דנו בכתבה זאת – או באמצעות אפיקים אחרים כדוגמת – קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות או פוליסות חיסכון פיננסיות.


 

יש לכם שאלות נוספות?

אנחנו כאן לכל דבר ועניין.


מוזמנים לפנות אלינו במייל לכתובת: info@rechasim.co.il

להתקשר אלינו למספר: 02-5455445

או ללחוץ על התמונה ונחזור אליכם בהקדם עם הצעה אטרקטיבית עבור ניהול החסכונות שלכם -

Comments


כתבות

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Google+
bottom of page