top of page
כל המדריכים

מדריכים

רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים
ביטוח נסיעות לחול
חסכון ופנסיה
ביטוח רכב
ביטוח בריאות
בריאות וחיים

הכיסוי במסגרת מערכת הבריאות הציבורית וקופות החולים מעניק פתרון חלקי וחסר עבור מצבים כגון השתלות, תרופות מצילות ומאריכות חיים שאינן בסל הבריאות, מחלות קשות וניתוחים. ביטוח בריאות פרטי מאפשר לך שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי, דואג לך בתקופה מורכבת של מצב רפואי ומעניק לך כיסוי להוצאות הכרוכות בו.

ביטוח בריאות
בריאות
חיים

ביטוח חיים (ריסק) למקרה מוות ולמקרי אובדן כושר עבודה ונכות מתאונה נועד להבטיח לך, למשפחתך וליקרים לך בסיס כלכלי איתן מפני קשיים כלכליים למקרה בו תאונה, מחלה או מוות יפגעו בהכנסות המשפחה.

 

ביטוח חיים
משכנתא

ביתנו הינו לרוב הרכוש היקר ביותר הנמצא בבעלותנו. ביטוח מבנה וחיים למשכנתא הינו ביטוח המיועד למקרים של פגיעה בנכס כתוצאה מנזקים שונים ואשר מבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות הלווה.

ביטוח משכנתא
תאונות אישיות

מקרה של תאונה טומן בחובו הוצאות רבות ובלתי צפויות שיש בהן לפגוע באופן משמעותי במקורות ההכנסה והמימון של משפחתך. ביטוח תאונות אישיות מאפשר התמודדות עם הוצאות אלו במקרים של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות כתוצאה מתאונה.

ביטוח תאונות אישיות
סיעודי

עם התקדמות הרפואה והעלייה המתמדת בתוחלת החיים גובר הצורך בהבטחת איכות החיים עבור מי שנקלע לצורך של טיפול סיעודי, היכול להיגרם כתוצאה ממחלה או תאונה בכל גיל ועבור הקרובים לו. ביטוח סיעודי משמש כרשת ביטחון כלכלית עבור המבוטח ומשפחתו וזאת מפני עלויות טיפול גבוהות וסיוע חלקי ומוגבל של מוסדות המדינה.

 

ביטוח סיעודי
מחלות קשות

מחלות קשות או ארועים רפואיים חמורים עלולים לשנות את החיים ולהעמיד את החולה ובני משפחתו במצב כלכלי קשה הנגרם עקב אובדן ימי עבודה, צורך ברכישת מכשירים רפואיים, צורך בקבלת טיפולים מיוחדים, הסעות וכדומה. ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה ומסייע בהתמודדות הכלכלית עם העלויות הנלוות אליה. 

אכע

מחלה או תאונה עשויים לפגוע ביכולתנו לעבוד ולפרנס את משפחתנו. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת, במקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה או תאונה ובכך מספק לעובד ולמשפחתו הגנה ממצבים של "קריסה כלכלית".

רכוש
רכב

ביטוח רכב

רכב הינו רכוש יקר וחיוני למהלך החיים שלך ועל כן חשוב להגן עליו ולבטחו. כל נהג ובעל רכב חשוף לסיכונים רבים כנגדם אנו מעמידים לרשותך ביטוחי רכב שונים העונים על מגוון צרכים ודרישות, במחירים אטרקטיביים ובליווי טיפול מהיר במקרים של תאונה.  

ביטוח רכב
דירה

ביטוח דירה

מטרתו של ביטוח דירה הינו להגן על מבנה ותכולת דירתך מפני מגוון של סיכונים שיש בהם להסב לה נזקים כספיים משמעותיים ובהם מפני מקרי שריפה, נזקי פריצה, נזקי מים ונזקים עקב אסונות טבע וכן מפני נזקים לצד שלישי.

 

ביטוח דירה
עסקים

ביטוח עסקים

העסק אותו אתה מנהל הינו מקור הכנסה חשוב עבורך ועבור משפחתך ומושקעים בו משאבים יקרים. סל כיסויי הביטוח המיועדים עבור עסקים מאפשר לנו לערוך התאמה אישית של רכיבי הביטוח לצרכי העסק שלך וזאת בהתאם לסוג העסק ולסיכונים הניצבים בפניו, בין אם מדובר בנזקים פיזיים, אחריות לצד שלישי או אחריות כלפי עובדיך.

ביטוח עסקים
חיסכן והשקעות
קרנות פנסיה

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה בנוסף, הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון, מסוג כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה. קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי ומהווה את המקור המרכזי ליצירת הכנסות בגילאי הפרישה, העומדים כיום על 62 שנים אצל נשים ו-67 שנים אצל גברים.

חסכון ופנסיה
קופות גמל

קופת גמל היא אפיק חיסכון לטווח ארוך הזוכה להטבות מס מהמדינה. הקופה מתנהלת כחיסכון לטווח ארוך ומאפשרת השקעה במגוון מסלולי השקעה; מסלול עם חשיפה גבוהה למניות, מסלול עם חשיפה לאגרות חוב צמודות מדד, מסלול ללא מניות, מסלול סולידי שקלי ועוד. הקופה מאפשרת לפצל את הכסף המושקע בין מסלולי השקעה שונים וכן להעבירו בכל עת לקופת גמל חדשה אחרת, תוך שמירה על הוותק מהקופה הקודמת. 

קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון, וזאת עבור הפקדות עד התקרה המוטבת. לאחר 3 שנות חיסכון, ניתן למשוך את הכספים לצורך השתלמות מקצועית או בעת הגעה לגיל הפרישה. ניתן להמשיך ולחסוך את הכספים מעבר לתקופה של 6 שנים ולהינות על התשואה מהחיסכון. 

חיסכון פיננסי

פוליסת חיסכון או פוליסה פיננסית, היא מכשיר חיסכון לטווח הקצר והבינוני, המהווה אלטרנטיבה לחיסכון במסגרת תוכניות החיסכון בבנקים או באמצעות קרנות הנאמנות. פוליסות חיסכון מאפשרות לחוסך לבחור את מסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולמצבי שוק שונים וכן לעבור ביניהם בכל עת, מבלי שהמעבר ייחשב אירוע מס המחייב תשלום מס רווח הון. פוליסות החיסכון מציעות לחוסכים גמישות מלאה בביצוע ההפקדות וכן נזילות מלאה, במסגרתה ניתן למשוך את כספי החיסכון בכל עת. 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני ארוך טווח לגיל פרישה, עליו ניתן להוסיף כיסויים ביטוחיים כמו אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות (ריסק) בהתאמה אישית למבוטח. מטרתו של ביטוח המנהלים הוא לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה באמצעות המרת סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון לקצבה חודשית ובמקרים מסויימים במשיכה הונית חד פעמית. 

ניהול השקעות

ניהול תיקי השקעות

תחום ההשקעות והפיננסים הינו מורכב ודורש ידע, התמחות ומקצועיות רבים. מנהלי תיקי ההשקעות שלנו עובדים בשיתוף עם מיטב בתי ההשקעות בשוק, על מנת לאפשר לך כמשקיע תשואות מיטביות בהתאם לרמת הסיכון אליה תהיה מוכן להיחשף ובהתאם למטרות ההשקעה, טווח ההשקעה והיקף ההשקעה אותם תקבע כיעדים.

השקעות ופיננסים
תיק ביטוח
כפל ביטוח

כפל ביטוח מוגדר כמקרה בו מבוטח מחזיק במספר כיסויים דומים או זהים, אשר נועדו לכסות את אותו מקרה ביטוחי. לפי נתוני רשות שוק ההון במשרד האוצר כ-41% מאזרחי ישראל מחזיקים בביטוחים כפולים ומשלמים עבורם 3.6 מיליארד ₪ בשנה. החיסכון השנתי עבור תיק ביטוח משפחתי ממוצע, כתוצאה מביטול הכפילויות יכול לנוע בין 2,000 ל-10,0000 ₪. 

לפי נתוני משרד האוצר, 1.8 מיליון פוליסות כפולות בהן מחזיק הציבור הישראלי, אחראיות על הוצאה מבוזבזת על ביטוחים כפולים בסך 3.6 מיליארד ₪ בשנה. חברת רכסים מבצעת עבור לקוחותיה איתור ואיסוף מקיף של הפוליסות המרכיבות את התיק הביטוחי, בצרוף ניתוח נתונים והגשת דו"ח מסקנות המבטיחים טיוב אופטימלי של התיק הביטוחי, עם התחייבות לשיפור תנאי הפוליסה והוזלת עלויות. ​

איתור ביטוחים

 30 מיליארדי השקלים המנוהלים בגופים הפיננסיים מבלי שמאות אלפי בעליהם מודעים לכך, הם סיבה טובה לעצור את שגרת החיים שלנו ולהקדיש כמה רגעים לנושא החסכונות שלנו. חברת רכסים מתמחה באיתור כספים, המצויים בחשבונות ופיקדונות המנוהלים בבנקים ובחשבונות ופוליסות המנוהלים על ידי גופים פיננסיים, ומציעה ללקוחותיה דו"ח ניתוח נתונים והצגת מסקנות, המבטיחים טיוב אופטימלי של תיק הפיננסים.

נסיעות לחו"ל
ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות לחו"ל מספק לך מענה והגנה בעת נסיעה לחו"ל, במקרים של אירועים רפואיים בחו"ל או של אובדן או גניבת מטען, וזאת בכדי שתוכל להיות רגוע וליהנות מנסיעתך.

 

ביטוח נסיעות לחול
bottom of page