top of page

כל מה שרציתם לדעת על... פוליסות חיסכון פיננסיות

מדריך פוליסת חיסכון

בחמש שאלות ותשובות קצרות

מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון או פוליסה פיננסית, היא מכשיר חיסכון לטווח הקצר, הבינוני או הארוך, המהווה אלטרנטיבה לחיסכון במסגרת תוכניות החיסכון בבנקים או באמצעות קרנות הנאמנות. פוליסות חיסכון מאפשרות לחוסך לבחור את מסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולמצבי שוק שונים וכן לעבור ביניהם בכל עת, מבלי שהמעבר ייחשב אירוע מס המחייב תשלום מס רווח הון. פוליסות החיסכון מציעות לחוסכים גמישות מלאה בביצוע ההפקדות וכן נזילות מלאה, במסגרתה ניתן למשוך את כספי החיסכון בכל עת. 

01

כיצד עובדת פוליסת החיסכון?

פוליסות חיסכון מנוהלות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות במטרה להניב לחוסכים רווחים מקסימיליים. הכספים מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונה, כאשר בתמורה גובה הגוף המנהל דמי ניהול מהצבירה בלבד. הפוליסה מאפשרת לחוסכים לעבור בין מסלולי ההשקעה ללא עלות וללא אירוע מס ובאופן זה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון. בנוסף, מציעות פוליסות החיסכון גמישות מלאה בביצוע ההפקדות, הן בסכומים המופקדים והן במועדי ההפקדות, וכן נזילות מלאה המאפשרת למשוך את כספי החיסכון בכל עת, באופן מלא או חלקי, ללא הגבלה וללא עלות.

02

 

 

מהן הטבות המס בחיסכון באמצעות פוליסת חיסכון?

פוליסות חיסכון מקנות לחוסכים הטבות מס בדמות דחיית תשלום מס רווחי הון למועד משיכת הכספים. הטבת המס פועלת באופן שהמעבר בין מסלולי ההשקעה השונים אינו מוגדר כאירוע מס המחייב תשלום מס רווח הון וזאת בתנאי שהוא התבצע במסגרת אותה חברה. לדחיית המס למועד משיכת הכספים עשוייה להיות לאורך השנים השפעה משמעותית על הגדלת החיסכון. 

03

 

 

מהם מסלולי ההשקעה בפוליסות החיסכון?

פוליסת החיסכון מתנהלת כחיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך ומאפשרת השקעה במגוון מסלולים; מסלול שקלי, מסלול אג"חי, מסלול צמוד מדד, מסלול מט"חי, מסלול מנייתי (מקומי), מסלול מנייתי-חו"ל ועוד. באפשרות המבוטח לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת ובאופן בלתי מוגבל, מבלי שהדבר ייחשב אירוע מס. 

04

 

 

מה חשוב לבדוק בפוליסת חיסכון?

בבחירת פוליסת חיסכון, חשוב להתמקד ב-3 פרמטרים מרכזיים; איכות ניהול הכספים, המתבטאת בתשואות שמניבה הפוליסה, דמי הניהול ומסלולי ההשקעהתשואות; חשוב לבצע השוואה בין חברות הביטוח ובתי ההשקעות לפי מדדי התשואות ארוכי הטווח, ולבחור בחברה ובמסלול המאזנים בין תשואות גבוהות לרמת הסיכון הגלומה בהשקעה. דמי ניהול; דמי הניהול המקסימליים בפוליסות חיסכון עומדים על 2% ובממוצע על בין 0.9% ל-1.2%. מסלולי השקעה; קובע את אפיק ההשקעה בהם ישקיע הגוף המנהל את כספי החיסכון ואת רמת הסיכון המגולמת למבוטח, כאשר ניתן לבחור בין מסלול עם סיכון גבוה יותר אך עם סיכוי גדול יותר לתשואה​ גבוהה לבין מסלול סולידי יותר עם סיכוי נמוך יותר לתשואה​ גבוהה. בין אפיקי ההשקעה ניתן למנות מניותאגרות חובאגרות חוב ממשלתיות, נדל"ן, השקעות בחו"ל וכו'. חשוב להתאים את המסלול והכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח ומצבו בהתחשב במצב אישי, גיל, מין, רמת שכר, מצב משפחתי ורמת החיים אליה הוא שואף. 

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מקרן השתלמות בתנאים המובילים בשוק

רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא חיסכון והשקעות

 

bottom of page