top of page

אמנות שירות

אמנת שירות בית רכסים סוכנות לביטוח בע”מ

אנו, עובדי ומנהלי חברת בית רכסים סוכנות לביטוח (2013) בע”מ, מתחייבים לעשות כל שביכולתנו בכדי להעניק לכם, לקוחותינו, שירות איכותי, מקצועי, הוגן ומכובד, וכל זאת תוך שמירה על פרטיותכם.

אנו מתחייבים להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים אותם אנו משווקים וכן, להיות בקיאים בשינויים ובעדכונים בתחום בו אנו עוסקים, ולהשתתף מעת לעת בהכשרות והשתלמויות רלוונטיות.

אנו זמינים עבורכם בטלפון, באתר האינטרנט, בדוא”ל, בפקס, בדואר ובסניף הראשי של משרדי החברה ומתחייבים לספק מענה מלא, ענייני, ברור ומנומק, ככל הניתן, בתשובה לפנייתכם.

אנו מתחייבים לתת מענה מתאים לצרכיכם, עד 7 ימי עסקים מקבלת פנייתכם לתיאום פגישה או לשיחה.

אנו מתחייבים לקיים תקשורת יעילה וזמינה עמכם, לספק מענה ראשוני לכל פנייה עד 2 ימי עסקים, ולמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.

אנו מתחייבים לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשתכם לקבלת ולהעברת אישור או מסמך, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

אנו מתחייבים למסור כל מסמך הקשור אליכם ונמצא ברשותנו על פי דין, עד 7 ימי עסקים ממועד דרישתכם (גם במידה והנכם לקוח לשעבר).

אנו מתחייבים, אם פניתם אלינו בעניין תביעה, למסור לכם מידע אודות זכויותיכם, ולהביא לידיעתכם את דרכי הפעולה העומדות בפניכם בהליך יישוב התביעה.

בכל פנייה או תלונה תוכלו לפנות לאחראי על שירות לקוחות בחברה וטיפול בפניות לקוחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמנת השירות בהתאם למדיניות החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובכפוף לכל דין.

בית רכסים סוכנות לביטוח בע״מ  |  לחמי סוכנות לביטוח בע״מ

אמנת שירות לחמי סוכנות לביטוח בע”מ

אנו, עובדי ומנהלי חברת לחמי סוכנות לביטוח (2012) בע”מ, מתחייבים לעשות כל שביכולתנו בכדי להעניק לכם, לקוחותינו, שירות איכותי, מקצועי, הוגן ומכובד, וכל זאת תוך שמירה על פרטיותכם.

אנו מתחייבים להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים אותם אנו משווקים וכן, להיות בקיאים בשינויים ובעדכונים בתחום בו אנו עוסקים, ולהשתתף מעת לעת בהכשרות והשתלמויות רלוונטיות.

אנו זמינים עבורכם בטלפון, באתר האינטרנט, בדוא”ל, בפקס, בדואר ובסניף הראשי של משרדי החברה ומתחייבים לספק מענה מלא, ענייני, ברור ומנומק, ככל הניתן, בתשובה לפנייתכם.

אנו מתחייבים לתת מענה מתאים לצרכיכם, עד 7 ימי עסקים מקבלת פנייתכם לתיאום פגישה או לשיחה.

אנו מתחייבים לקיים תקשורת יעילה וזמינה עמכם, לספק מענה ראשוני לכל פנייה עד 2 ימי עסקים, ולמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.

אנו מתחייבים לתת מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשתכם לקבלת ולהעברת אישור או מסמך, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.

אנו מתחייבים למסור כל מסמך הקשור אליכם ונמצא ברשותנו על פי דין, עד 7 ימי עסקים ממועד דרישתכם (גם במידה והנכם לקוח לשעבר).

אנו מתחייבים, אם פניתם אלינו בעניין תביעה, למסור לכם מידע אודות זכויותיכם, ולהביא לידיעתכם את דרכי הפעולה העומדות בפניכם בהליך יישוב התביעה.

בכל פנייה או תלונה תוכלו לפנות לאחראי על שירות לקוחות בחברה וטיפול בפניות לקוחות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמנת השירות בהתאם למדיניות החברה, כפי שתהא מעת לעת, ובכפוף לכל דין.

bottom of page