top of page

כל מה שרציתם לדעת על... ניהול תיקי השקעות

מדריך השקעות

בחמש שאלות ותשובות קצרות

השקעות ופיננסים

מהו ניהול תיק השקעות?

ניהול תיק השקעות הוא שירות מקצועי הניתן באמצעות מנהלי השקעות בעלי רישיון מטעם הרשות לניירות ערך, אשר מנהלים עבור הלקוח, בחשבון הבנק של הלקוח, תיק ניירות ערך המורכב ממניות ואגרות חוב. תפקיד מנהלי ההשקעות הוא להניב עבור הלקוח את התשואה המקסימלית עבור הכסף שהופקד בחשבון הבנק המיועד להשקעה וזאת בהתאם למדיניות ההשקעה וגבולות הגיזרה שנקבעו יחד עם הלקוח. בתמורה לשירות זה, נגבים מהלקוח דמי ניהול הנקבעים כשיעור מערך תיק ההשקעות. 

01

עבור מי נועד שירות ניהול תיק השקעות?

שירות ניהול תיקי השקעות נועד הן עבור לקוחות פרטיים והן עבור חברות וארגונים כחלופה לאפיקי השקעה קיימים אחרים, כדוגמת תכניות החיסכון והפיקדונות בבנקים, המניבים בשנים האחרונות ריביות אפסיות. ניהול תיק השקעות באמצעות מנהל השקעות מוסמך מאפשרת גמישות רבה בקביעת מדיניות ההשקעות ובביצוע התאמות בהתאם לצרכיו הפיננסיים של הלקוח ותנאי השוק המשתנים. אם בעבר הייתה קיימת מגבלת הפקדה של סכום מינימלי להשקעה בהיקפים משתנים, כיום ניתן = החל מ=. בתיקי השקעות המותאמים לחברות פרטיות וציבוריות, עמותות וגופים ממשלתיים, באפשרות מנהלי ההשקעות לקחת חלק פעיל בוועדות ההשקעה של התאגידים על פי דרישתם.

02

 

 

כיצד עובד ניהול תיק ההשקעות?

תיק ההשקעות של הלקוח מנוהל על ידי מנהל ההשקעות, בחשבון בנק המצוי בבעלות הלקוח, אליו מופקדים הכספים המיועדים להשקעה. חשבון הבנק רשום על שם הלקוח ובאפשרותו לבחור את החברה ואת סניף הבנק כרצונו. עם בחירת מנהל ההשקעות, נחתם בין הצדדים הסכם ומוענק למנהל ההשקעות ייפוי כוח המאפשר לו לבצע בשם הלקוח פעולות קנייה ומכירה בלבד, של ניירות ערך בתיק ההשקעות. לאחר החתימה על ההסכם נקבעת, בשיתוף עם הלקוח ובהתאם לצרכיו הפיננסים, מדיניות ההשקעות - הקובעת בין היתר את אסרטגיית ההשקעה לטווח ארוך או קצר, את אופן פיזור ההשקעות ואת הרכב אפיקי ההשקעה. ניהול תיק ההשקעות מאפשר גמישות מלאה בביצוע התאמות ושינויים בהתאם לתנאי השווקים. בתמורה לשירותי ניהול הכספים, נגבים מהלקוח דמי ניהול, כאשר ככלל; ככל ששווי התיק המנוהל גדול יותר - כך שיעור דמי הניהול יורד. לאורך תקופת ניהול הכספים, נהנה הלקוח משקיפות מלאה, באמצעות גישה שוטפת לחשבונו באמצעות אתרי האינטרנט של הבנק ושל חברת ניהול ההשקעות, וכן באמצעות קבלת דיווח רבעוני על מצב התיק.

03

 

 

מהם הקווים המנחים בקביעת מדיניות ההשקעה?

כאשר מגבשים את מדיניות ההשקעה אשר תנחה את פעולותיו של מנהל ההשקעות, יש לקחת בחשבון מספר גורמים, לרבות; מטרת ההשקעה, מצבו הפיננסי של הלקוח, אופק ההשקעה מבחינת הזמן המשוער שבו הכסף יהיה חופשי להשקעות ורמת החשיפה הרצויה לסיכון. מדיניות ההשקעות ניתנת לשינוי, במידת הצורך, בכל עת. על אף שמדיניות ההשקעות הינה אישית ומותאמת לצרכיו של כל לקוח - ניתן לשרטט שלושה עקרונות מנחים לקביעת מדיניות השקעה אחראית. ראשית, על ניהול התיק להתבצע בראייה תהליכית ארוכת טווח, המתמקדת באיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות והחזקתן באופן רצוף עד למיצוי הפוטנציאל שלהן, תוך החרגת התנודתיות קצרת הטווח המאפיינת את השווקים. שניתפיזור השקעות רחב מאפשר להקטין את הסיכון והתלות בתנודתיות של סקטורים מסויימים, ומרחיבה את מגוון אפשרויות ההשקעה.שלישיתהתמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה, מאפשרת להקטין את הסיכון הטמון בהשקעות בחברות כאמור, ומגדילה את מידת הנזילות של התיק.

04

 

 

מהם העקרונות המנחים בבחירת מנהל תיק השקעות?

בבואנו לבחור מנהל השקעות יש לבחון בתשומת לב את המרכיבים הבאים. רישיון; על הגוף המנהל את ההשקעות לפעול ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך. תשואות; יש לבחון את התשואות על פני תקופת זמן ארוכת טווח. הרכב תיק ההשקעות; תיק השקעות מנוהל מורכב ממבחר ניירות ונכסים פיננסיים, כגון מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ותעודות סל. במידה ותיק ההשקעות כולל קרנות נאמנות והקרנות שייכות לגוף ההשקעות, עלול להיווצר ניגוד עניינים בניהול התיק כתוצאה מהעדפת המוצרים המשווקים על ידי גוף ההקעות. בנוסף, ממוצע עמלות הניהול בקרנות נאמנות הנו גבוה יחסית. חיתום; במידה וגוף ההשקעות עוסק בחיתום, עלול להיווצר ניגוד עניינים במקרים בהם נרכשים עבור הלקוח ניירות ערך היוצאים בהנפקה. בעוד מטרת הגוף העוסק בחיתום הנה למכור ניירות היוצאים בהנפקה במחיר הגבוה האפשרי - מטרת מנהל ההשעות הנה לקנות ניירות ערך ללקוחותיו במחיר הנמוך האפשרי. שירות: יש לבחון את מידת הניסיון והזמינות של מי שעתיד לנהל את תיק ההשקעות בפועל וכן את קיומם של כלים דיגיטליים המאפשרים מעקב וניתוח של תיק ההשקעות. דמי ניהול; חברות שונות מציעות דמי ניהול שונים בגין שירותי ניהול ההשקעות. חשוב לבצע השוואה מקיפה בין החברות העונות על הפרמטרים לעיל. סכום מינימום להשקעה; יש לוודא כי סכום המינימום להשקעה המוגדר על ידי גוף ההשקעות - תואם את סכום הכסף אותו מבקש הלקוח להשקיע. 

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מתוכנית חיסכון והשקעה בתנאים המובילים בשוק

השקעות ופיננסים
רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא חיסכון והשקעות

 

bottom of page