top of page
מדריך השתלמות

כל מה שרציתם לדעת על... קרנות השתלמות

בחמש שאלות ותשובות קצרות

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון המיועד לשכירים ולעצמאים, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות לצד ניהול השקעות מקצועי בשוק ההון. הכספים בקרן הופכים לנזילים לאחר 6 שנות חיסכון וניתנים למשיכה לכל מטרה בסכום הוני פטור ממס רווח הון, וזאת עבור הפקדות עד התקרה המוטבת. לאחר 3 שנות חיסכון, ניתן למשוך את הכספים לצורך השתלמות מקצועית או בעת הגעה לגיל הפרישה. ניתן להמשיך ולחסוך את הכספים מעבר לתקופה של 6 שנים ולהינות על התשואה מהחיסכון. 

01

כיצד עובדת קרן ההשתלמות?

קרנות ההשתלמות מנוהלות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות במטרה להניב לחוסכים רווחים מקסימיליים. הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, מהם ניתן לבחור מסלול המתאים לצרכי החוסך ולתקופת החיסכון. באפשרות החוסך לעבור בין המסלולים ללא עלות וללא אירוע מס ולמעשה להתאים את החיסכון למצבי שוק שונים ולצרכים המשתנים של החוסך לאורך תקופת החיסכון.

02

 

 

כיצד מופרשים הכספים אל קרן ההשתלמות?

בקרן השתלמות לשכירים, מופקדים כספים באופן שוטף הן על ידי העובד והן על ידי המעביד, כאשר גובה ההפקדה נקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד עד לתקרה, כאשר ניתן להפריש עד 2.5.5 על ידי העובד ו- 7.5% נוספים על ידי המעסיק. בקרן השתלמות לעצמאים, ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית, כאשר סכום הפקדה בגובה של עד 4.5% מההכנסה ייחשב על ידי רשויות המס כהוצאה מוכרת. 

03

 

 

מהן הטבות המס בחיסכון בקרן השתלמות?

חוסך המפקיד בקרן ההשתלמות עד לסכום תקרת ההפקדה המוטבת, נהנה פעמיים מהטבות מס; הן בשלב ההפקדה והן בעת המשיכה. עבור עצמאיים, ההפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ואילו שכירים לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת חלק המעסיק. בעת משיכה כדין, עבור הפקדות עד התקרה המוטבת, הכספים בקרן ההשתלמות יהיו פטורים מתשלום מס רווח הון.

04

 

 

מה חשוב לבדוק בקרן השתלמות?

היות שתנאיה של קרן ההשתלמות הינם זהים בין החברות השונות, בעת השוואה בין קרנות ההשתלמות יש להתמקד ב-2 פרמטרים עיקריים; תשואות הקרן לאורך זמן ושמי הניהול הנגבים מהחוסכים. תשואות; מומלץ לבחור באחת מקרנות ההשתלמות שהניבו את התשואות הטובות ביותר בטווח זמן של מספר שנים. ניתן להעזר בטבלת דירוג התשואות המצורפת לעיל, לבחינת קרנות ההשתלמות המובילות בחמש השנים האחרונות. דמי ניהול; דמי הניהול בקרנות ההשתלמות נעים בין 0.3%-0.85%, כאשר בקרנות ההשתלמות המובילות הן ינועו בדרך כלל בין 0.7%-0.85%. חשוב לאזן בבחירת הקרן, בין קרן שצפויה להניב תשואות גבוהות, על פי נתוני עבר ארוכי טווח, לבין דמי ניהול סבירים, שיניבו לנו את התשואה נטו הצפוייה הגבוהה ביותר מבין קרנות ההשתלמות הפוטנציאליות. מסלולי השקעה; מסלולי השקעה; מתחלקים לחמש קבוצות; מסלול כללי, מסלול מניות, מסלול אג"ח, מסלול המשלב מניות ואג"ח ומסלול שקליים. חלק מקופות הגמל מאפשרות לבחור מסלולים פאסיביים, בעלי דמי ניהול מוזלים, בהם עת ההשקעה באמצעות קניית מוצרים פיננסיים העוקבים אחר מדדי מניות, ולא מניות ספציפיות. חשוב להתאים את מסלול ההשקעה לרמת הסיכון המגולמת לעמית, כאשר ניתן לבחור בין מסלול עם סיכון גבוה יותר אך עם סיכוי גדול יותר לתשואה​ גבוהה לבין מסלול סולידי יותר עם סיכוי נמוך יותר לתשואה​ גבוהה.

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מקרן השתלמות בתנאים המובילים בשוק

רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא חיסכון והשקעות

 

bottom of page