top of page

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח מנהלים

מדריך ביטוח מנהלים

בחמש שאלות ותשובות קצרות

מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני ארוך טווח לגיל פרישה, אליו ניתן להוסיף כיסויים ביטוחיים כמו אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות (ריסק) בהתאמה אישית למבוטח. מטרתו של ביטוח המנהלים הוא לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה, באמצעות המרת סכום הכסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון לקצבה חודשית ובמקרים מסויימים למשיכה הונית חד פעמית. 

01

כיצד עובד ביטוח המנהלים?

ביטוח מנהלים הוא פוליסה, המהווה הסכם חוזי אישי הנחתם בין המבוטח לחברת הביטוח או לבית ההשקעות, ואשר מרגע עריכתה אינה ניתנת לשינוי על ידי החברה המנהלת את הכספים. בכך שונה ביטוח המנהלים מקרן פנסיה, המבוססת על תקנון הנתון לשינויים עתידיים. ביטוח מנהלים מאפשר גמישות הן בבחירת מסלולי ההשקעה והן בבחירת כיסויים ביטוחיים מותאמים אישית מסוג כיסוי למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה. בנוסף, ביטוחי מנהלים שנערכו לפני ינואר 2013 כוללים מקדמי קיצבה מובטחים בשיעורים שונים. כספי התגמולים הנצברים בתוכנית ביטוח המנהלים ניתנים למשיכה אם הגעת המבוטח לגיל פרישה. במידה והמבוטח ירצה למשוך את הכספים לפני הזמן, יהיה עליו לקבל אישור מיוחד מפקיד השומה ולשלם מס כחוק. הפוליסות נהנות מהטבות מס מתוקף היותן כספי גמל הנצברים במסגרת ביטוח המנהלים. 

02

 

 

אילו סוגי פוליסות ביטוח מנהלים קיימים?

לאורך השנים שווקו סוגים שונים של פוליסות ביטוחי מנהלים, אשר נבדלו בינהן בפרמטרים שונים. אופן משיכת כספים; מבדיל בין פוליסות בעלות מסלול הוני, למשיכת הכספים באופן חד פעמי, לפוליסות הכוללות מסלול קיצבתי. מסלולי השקעה; הפוליסות השונות נבדלות במסלולי ההשקעה באמצעותם מנוהלים הכספים. הבטחת תשואה; עד לשנות ה-90 שווקו פוליסות שכללו מרכיב להבטחת תשואה, שאינו זמין יותר לרכישה. מקדם קיצבה; הוא נתון מיספרי הקובע את היקף הקצבה החודשית שתשולם למבוטח למשך שארית חייו (סהכ הסכום שנחסך / מקדם הקיצבה = הקיצבה החודשית). עד דצמבר 1989 מקדם הקצבה עמד על שיעור של 144.20 ומאז הוא ירד באופן הדרגתי עד לביטולו החל מינואר 2013; 1990 - 153.16מינואר 1991 עד מאי 2001 - 166.63מיוני 2001 עד דצמבר 2012 - 200 ומעלה, החל מינואר 2001 - ללא מקדם קיצבה מובטח (מלבד מצטרפים חדשים מעל גיל 60).

03

 

 

מהן הפרשות הכספים לביטוח המנהלים?

עובדים שכירים יכולים להפקיד עד 6% מהשכר החודשי והמעסיק רשאי להפקיד בין 6.5% ל-7.5% נוספים עבור תגמולים וכן בין 6% ל-8.3% עבור פיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עד לתקרה של­ 2.5% מהשכר המבוטח בפוליסה. במידה והסכום מוגדל ל-3.5% מהשכר המבוטח - יופחת האחוז הנוסף מהפרשת תגמולי המעסיק. חוסך באופן עצמאי, שלא דרך העבודה כשכיר, יכול להפקיד עד 16% מההכנסה החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי וזיכוי מס על הפרשותיו.

04

 

 

מה חשוב לבדוק בפוליסת ביטוח מנהלים?

בבחירת פוליסת ביטוח מנהלים, חשוב להתמקד ב-3 פרמטרים מרכזיים; איכות ניהול הכספים, המתבטאת במסלולי ההשקעה ובתשואות שמניבה הפוליסה, דמי הניהול ומסלולי ההשקעהתשואות; חשוב לבצע השוואה בין חברות הביטוח לפי מדדי התשואות ארוכי הטווח, ולבחור בחברה ובמסלול ההשקעה המאזנים בין תשואות גבוהות לרמת הסיכון הגלומה בהשקעה. דמי ניהולדמי הניהול בפוליסות ביטוח מנהלים נחלקים לדמי ניהול מהפקדות שוטפות ולדמי ניהול מחיסכון מצטבר, כאשר דמי הניהול המקסימליים מהפקדות עומדים על 4% ומהחיסכון על 1.05%. מסלולי השקעה; קובע את אפיק ההשקעה בהם ישקיע הגוף המנהל את כספי החיסכון ואת רמת הסיכון המגולמת למבוטח, כאשר ניתן לבחור בין מסלול עם סיכון גבוה יותר אך עם סיכוי גדול יותר לתשואה​ גבוהה לבין מסלול סולידי יותר עם סיכוי נמוך יותר לתשואה​ גבוהה. בין אפיקי ההשקעה ניתן למנות מניותאגרות חובאגרות חוב ממשלתיות, נדל"ן, השקעות בחו"ל וכו'. חשוב להתאים את המסלול והכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח ומצבו בהתחשב במצב אישי, גיל, מין, רמת שכר, מצב משפחתי ורמת החיים אליה הוא שואף. 

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים ותהנו מתוכנית חיסכון והשקעה בתנאים המובילים בשוק

רכסים הינה סוכנות ביטוח ופיננסים עצמאית ובלתי תלויה. תיקי הביטוח והפיננסים של לקוחותינו מותאמים לצרכיהם ומנוהלים באופן אישי ובלעדי על ידי מנהל תיק לקוח וסוכן מומחה, אשר לרשותם עומדים מוצרי כלל היצרנים המובילים בענפי ביטוחי הבריאות והחיים, החיסכון והפנסיה, ביטוחי הרכוש וניהול ההשקעות והפיננסים, בתנאים ובתעריפים המובילים בשוק הביטוח והפיננסים

כתבות בנושא חיסכון והשקעות

 

bottom of page